Chirurgen AMC en Flevoziekenhuis opereren samen

Vanaf 3 november werken de afdelingen Chirurgie van het AMC en het Flevoziekenhuis in Almere officieel samen. AMC-patiënten die niet per se naar een universitair medisch centrum hoeven, komen voortaan in aanmerking voor behandeling in het Flevoziekenhuis. Daardoor ontstaat in het AMC meer ruimte voor moeilijke operaties. De samenwerking tussen de twee ziekenhuizen vergroot tevens de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek voor chirurgen uit beide instellingen.

De besturen van AMC en Flevoziekenhuis sluiten op dinsdag 3 november een overeenkomst die de samenwerking op het gebied van chirurgie moet bekrachtigen. Als universitair medisch centrum behandelt het AMC vooral patiënten met complexe problemen en ziekten die elders niet geholpen kunnen worden. De wachtlijsten voor deze patiënten zijn dan ook lang. Nu kunnen patiënten die snel geopereerd moeten worden maar niet per se in een academisch ziekenhuis, ook in Almere terecht. Het gaat daarbij onder meer om mensen met borstkanker, darmkanker of orthopedische problemen. Voor het vakgebied chirurgie gaat het vooralsnog om circa 250 patiënten per jaar die langs deze route geholpen worden.

Het Flevoziekenhuis heeft zojuist een grote nieuwbouwoperatie voltooid, waarbij het aantal operatiekamers is verdubbeld van 5 naar 10. De opvang van patiënten uit Amsterdam heeft geen gevolgen voor patiënten uit Almere: zij kunnen nog net zo snel terecht in het Flevoziekenhuis. Voor de chirurgen in Almere is vooral de link met de academische patiëntenpopulatie van het AMC interessant. Zij krijgen niet alleen meer mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek, de research kan bovendien plaatsvinden onder grotere groepen patiënten. Dit biedt uiteraard ook voordelen voor onderzoekers uit het AMC.

Bij doorverwijzing van Amsterdam naar Almere kijkt de chirurg in het AMC of een patiënt in aanmerking komt voor een snel traject. Zo ja, dan wordt hij of zij verwezen naar het Flevoziekenhuis voor een pre-operatief onderzoek, een kennismaking met de betreffende afdeling en de eigenlijke ingreep. Die operatie wordt – afhankelijk van de ingreep – uitgevoerd door een chirurg van één van beide ziekenhuizen of door een team van chirurgen uit beide instellingen. Als dat nodig is, kan de patiënt na de ingreep herstellen op de verpleegafdeling van het Flevoziekenhuis. De nacontrole vindt weer plaats in het AMC door de chirurg die de operatie heeft uitgevoerd. In het kader van de samenwerking zijn vijf chirurgen benoemd die zowel in het AMC als in het Flevoziekenhuis werken.

Het Flevoziekenhuis en AMC werken al enige jaren intensief samen. Zo heeft het AMC bestralingsapparatuur voor radiotherapie ondergebracht bij het Flevoziekenhuis. Ook de afdelingen Orthopedie werken nauw samen.

Plaats een reactie