Altijd plek voor acuut psychiatrisch cliënt

Het Erasmus MC heeft met Rotterdamse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg afspraken gemaakt om opname van acuut psychiatrische cliënten te garanderen. Bij opname wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met een voorkeurslocatie. Ook wordt familie daar intensiever bij betrokken.

Beide oevers
Sinds 2003 werken het Erasmus MC, Bavo Europoort en Riagg Rijnmond samen op de noordoever van Rotterdam in voorzieningen aan acuut psychiatrische patiënten. Het nieuwe convenant geldt vanaf 1 januari 2010 voor zowel de noord- als de zuidoever. Bovendien hebben nu ook Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum zich aangesloten.

Wensen
Nu meer partijen het convenant onderschrijven, wordt de keuzevrijheid vergroot. Patiënten die in Rotterdam-Noord wonen, kunnen straks ook terecht bij Delta, en patiënten uit Rotterdam-Zuid kunnen naar een opnamekliniek van Bavo Europoort, Bouman GGZ of het Erasmus MC.

De verwijzer informeert naar de voorkeurslocatie van de cliënt of c.q. familie en probeert de cliënt daar te plaatsen. Ook voor een eventuele vervolgbehandeling mag de cliënt zelf de organisatie van zijn keuze noemen. De wensen worden getoetst aan de mogelijkheden van de betreffende organisaties.

Geest
Per jaar worden er in Rotterdam zo’n duizend patiënten acuut opgenomen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers in de praktijk steeds in de geest van het convenant zullen handelen, organiseren de betrokken partijen nascholing en symposia.

Plaats een reactie