Altijd al willen weten wat Humanitas doet? Kom naar de DichtbijDag

Vrijwel iedereen kent de naam Humanitas, maar wat deze grote landelijke vrijwilligersorganisatie doet is niet iedereen bekend. Daarom organiseert Humanitas voor het derde opeenvolgende jaar, de Humanitas DichtbijDag.

In het hele land openen meer dan 40 Humanitas-afdelingen op 23, 24 en 25 september 2011 hun deuren om te vertellen wat ze doen, hoe ze dat doen en wat ze voor jou kunnen betekenen. Op www.humanitasdichtbijdag.nl staat de lijst met Humanitas-afdelingen die tijdens de DichtbijDag een activiteit organiseren.

Humanitas biedt tegenwicht aan verharding in de maatschappij

Bezuinigingen op de (geestelijke) gezondheidszorg, het speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening en inburgering; kwetsbare groepen in de samenleving worden momenteel steeds meer aan hun lot overgelaten. Humanitas biedt tegenwicht aan deze trend door mensen te ondersteunen als ze het even niet alleen redden. Door hen het zelfvertrouwen terug te geven dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Dit doet Humanitas met behulp van 11.000 goed getrainde en gemotiveerde vrijwilligers, verspreid over zo’n 90 afdelingen in het hele land. En die aanpak werkt, want jaarlijks vinden ruim 40.000 mensen met diverse problemen steun bij een van onze 645 maatschappelijke projecten, variërend van het doorbreken van eenzaamheid tot rouwverwerking. En van opvoedingsondersteuning tot maatjesprojecten voor o.a. ex-psychiatrische patiënten en ex-gedetineerden.

Juist daarom is het belangrijk dat mensen de weg naar Humanitas weten te vinden en nieuwe vrijwilligers zich bij Humanitas melden.

Plaats een reactie