Altijd advocaat verplicht bij echtscheidingstraject

Op 5 april 2012 publiceerde de VMSN (scheidingsmediators in het Notariaat) het bericht dat echtgenoten voortaan niet meer verplicht naar een advocaat hoeven als het gaat om een echtscheiding.

Volgens de VMSN kunnen zij nu namelijk ook naar een VMSN-notaris. Dit is niet juist. Volgens de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) is er niets veranderd.

De Eerste Kamer heeft onlangs juist een wetsvoorstel afgewezen waarbij notarissen de bevoegdheid zouden krijgen om een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding als er geen kinderen zijn in te dienen.

De advocaat is nog steeds de enige die een scheiding kan aanvragen. Voorzitter van de vFAS mr. Anke Mulder licht toe: “Volgens de wetgeving mag alleen een advocaat een echtscheiding bij de rechter aanvragen. De afwikkeling van een echtscheiding door een advocaat, zonder tussenkomst van een andere hulpverlener, is dus altijd efficiënter.

Inzet notaris resulteert in dubbele kosten
De vFAS stelt dat het inzetten van een tussenpersoon onnodige kosten met zich mee brengt. Wie de zaak ook behandelt, uiteindelijk zal altijd een advocaat ook nog inhoudelijk naar het convenant moeten kijken. De belangen van beide echtgenoten zullen steeds gewogen moeten worden en er moet gecontroleerd worden of hetgeen een ander op papier zet ook wel daadwerkelijk hetgene is wat partijen willen. Een advocaat is bij uitstek opgeleid om een juridische overeenkomst als het convenant goed te beoordelen.

Door het eerst inschakelen van een ander, bijvoorbeeld een notaris moet deze beoordeling eerst door die ander plaatsvinden en vervolgens door een advocaat. Dit is dubbelop, met alle extra kosten van dien. Deze extra kosten kunnen juist worden voorkomen door direct een advocaat in te schakelen’, aldus Mulder.

Plaats een reactie