Alternatieve behandeling bij Brugada syndroom

De cardiologen van Isala te Zwolle onderzoeken een alternatieve behandeling van hartritmestoornissen bij patiënten met het Brugada syndroom. In 20% van de gevallen leidt bij deze patiënten een genafwijking namelijk tot plotse hartdood, vooral bij jonge mensen.

Patiënten met het Brugada syndroom dragen daarom in sommige gevallen een ICD (inwendige defibrillator) en gebruiken veelal het medicijn Kinidine tegen klachten van ritmestoornissen. Aangezien dit medicijn steeds moeilijker verkrijgbaar is, veel bijwerkingen kent en niet altijd optimaal werkt, onderzoeken de cardiologen van Isala de mogelijkheid om catheterablatie in te zetten als behandelmethode.

Op 17 en 18 juni 2013 zijn de eerste ingrepen uitgevoerd in Isala samen met prof. Dr. K. Nademanee, een cardioloog-electrofysioloog die inmiddels in Amerika al enkele succesvolle ingrepen heeft uitgevoerd. Hij is ook de bedenker van de ablatietechniek aan de buitenzijde van het hart bij patiënten met het Brugada syndroom. De Zwolse cardiologen-electrofysiologen willen de behandeling ook gaan uitvoeren in Isala.

Genafwijking
Met de ablatietechniek lopen de Zwolse cardiologen voorop in Nederland. De toepassing ervan bij het Brugada syndroom is bijzonder, omdat het niet eerder is gebruikt bij behandelingen van genetische afwijkingen. Normaliter wordt de ablatietechniek toegepast om aan de binnenzijde van het hart littekenweefsel aan te brengen. Dit littekenweefsel houdt afwijkende stroomstootjes in het hart tegen die leiden tot hartritmestoornissen, specifiek ventrikelfibrilleren. De ablatietechniek wordt bij patiënten met het Brugada syndroom aan de buitenzijde van het hart toegepast, om disfunctionerende cellen uit te schakelen. Ablaties aan de buitenzijde van het hart worden niet in elk ablatiecentrum toegepast.

Polikliniek Cardiogenetica
Het onderzoek naar hartritmestoornissen heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Zo is er steeds meer mogelijk om via DNA-onderzoek de erfelijkheid van hartritmestoornissen aan te tonen. Isala participeert in de nog vrij nieuwe erfelijkheidspoli met het Amsterdam Medisch Centrum (AMC). In principe is het mogelijk families te screenen op een verhoogde kans op hartritmestoornissen. Daarvoor gelden wel strikte protocollen gericht op privacy en de keuzevrijheid om mee te doen aan een erfelijkheidsonderzoek. Het opsporen van patiënten met aanleg voor erfelijke hartafwijkingen is van belang, omdat preventie en tijdig behandelen dan mogelijk is. Isala is op dit gebied het enige onderzoekscentrum in de regio Zwolle.

Plaats een reactie