Alsnog toekenning subsidie Liliane Fonds

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezwaar van de alliantie van Liliane Fonds, Terre des Hommes en Stichting Kinderpostzegels tegen een eerdere subsidieafwijzing toegekend. Dat maakte het ministerie maandag 21 maart 2011 bekend. De beslissing betekent, dat het Liliane Fonds in de periode 2011-2015 alsnog subsidie krijgt. Het gaat om een bedrag van 1,5 miljoen euro per jaar. Het Liliane Fonds ziet dit als een erkenning en kans om een structurele bijdrage te blijven leveren en 5.000 kinderen met een handicap alsnog te laten meedoen.

Op 1 november 2010 werd de subsidieaanvraag in het kader van het Medefinancieringsstelsel MFS-II afgewezen. De alliantie scoorde toen 58 van de minimaal benodigde 60 punten en heeft beroep aangetekend tegen de afwijzing. In een hoorzitting op 20 januari 2011 zijn de bezwaren uiteengezet. Na heroverweging kwam het ministerie tot een nieuw oordeel en kreeg de alliantie de benodigde 60 punten. Op basis hiervan is een subsidie van 32 miljoen euro toegekend, iets minder dan de helft van het aangevraagde bedrag. Hieruit is voor het Liliane Fonds gedurende 5 jaar 1,5 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Het Liliane Fonds is blij met de beslissing. “Dit is bovenal een erkenning dat wij voldoen aan de toetsingscriteria die het ministerie stelt. Het betekent bovendien dat we structureel een bijdrage blijven leveren aan het recht op meedoen voor kinderen met een handicap.”, aldus Kees van den Broek, directeur van het Liliane Fonds. “En, heel concreet: door de verleende subsidie worden we in staat gesteld ruim 5.000 kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te ondersteunen. En dat is precies waar het Liliane Fonds voor staat.”

Plaats een reactie