ALS Ice Bucket Challenge donaties meer dan € 1.000.000

Het totaal aan donaties ten gevolge van de ALS Ice Bucket Challenge staat sinds vrijdag 29 augustus 2014 op meer dan 1 miljoen euro. De magische grens is doorbroken. Van jong tot oud, klein of groot, bekend of onbekend; er wordt massaal gedoneerd, ook door mensen die de Challenge niet aangaan.

ALS – Amyotrofische Laterale Sclerose
ALS is één van de meest ernstige aandoeningen van het zenuwstelsel. Door het langzaam afsterven van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen, leidt de ziekte tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp. ALS is ongeneeslijk. Patiënten overlijden gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen, veelal door zwakte van de ademhalingsspieren.

“Normaliter krijgt de Stichting 200 donaties per maand. In slechts twee weken is er nu 51.000 maal gedoneerd.” aldus Gorrit-Jan Blonk. “Daar zijn we ongelooflijk blij mee. Dit geweldige bedrag brengt ons weer een stapje dichter bij het vinden van de oplossing van deze tot nu toe nog ongeneeslijke zenuw-/spierziekte. In 2013 is door de Stichting een recordbedrag van EUR 7.2 miljoen uitgekeerd aan de doelstellingen. Ook de nieuwe donaties zullen besteed worden aan wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, behandeling en genezing van ALS als ook aan projecten die een verbetering van de kwaliteit van zorg en/of leven van ALS patiënten beogen. Stichting ALS Nederland zal absolute transparantie betrachten voor wat betreft de besteding van de opgehaalde gelden. De gedoneerde euro’s zullen aangewend worden voor projecten die een maximale impact hebben in de strijd tegen deze desastreuze ziekte,” aldus Blonk.

ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan – bij 5% komt ALS in de familie voor waarvan bij 60% een mutatie in een specifiek gen kan worden aangetoond. ALS komt in de hele wereld met dezelfde frequentie voor, jaarlijks overlijden er wereldwijd 125.000 mensen aan de ziekte (in Nederland rond de 500 per jaar).

Een mooi voorbeeld van zo’n onderzoeksproject is het in Nederland gestarte internationale project MinE, een grootschalig DNA-onderzoek waarbij 15.000 DNA profielen van mensen met ALS zullen worden vergeleken met 7.500 mensen zonder ALS. Geschatte kosten hiervan zijn ongeveer EUR 45 miljoen. De Stichting ALS Nederland zet zich in voor een nog betere internationale samenwerking met andere ALS Stichtingen en ALS Onderzoekcentra. Dit zodat krachten gebundeld, onderzoeken gezamenlijk gecoördineerd, uitgevoerd en gefinancierd worden.

“Ik zie uit naar het internationale ALS Project MinE congres op 8 september 2014. Daar zal een verdergaande gezamenlijke aanpak besproken worden van dit project door ALS Stichting bestuurders en onderzoekers uit o.a. USA, UK, Spanje, Turkije, Israël en Australië,” aldus Blonk.

ALS Ice Bucket Challenge Gerrit Groeneveld

Stichting ALS roept op om geld te blijven doneren: De doelstelling van Stichting ALS Nederland is ‘ALS op de kaart- ALS van de kaart’. Dankzij de campagnes ‘Ik ben inmiddels overleden’ en ‘Ga door met mijn strijd’, mooie evenementen als de Tour du ALS en de Amsterdam City Swim staat ALS op de kaart. Nu nog eraf. Daarvoor blijft nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig en dus geld.

Informatie over de onderzoeksprojecten van het ALS Centrum vindt u op www.als-centrum.nl.

Meer informatie
http://www.als.nl
https://twitter.com/ALSnederland
https://www.facebook.com/ALSnederland

Plaats een reactie