Allochtone leerlingen lopen achterstand in

Allochtone leerlingen die de basisschool beginnen met een achterstand, lopen deze voor het einde van groep 8 voor een flink deel in. Autochtone achterstandsleerlingen raken in de loop van het basisonderwijs juist verder achterop.

Dit blijkt uit een studie van het Kohnstamm Instituut en het ITS, uitgevoerd in opdracht van het Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Allochtone achterstandsleerlingen vijzelen in de loop van het basisonderwijs zowel hun taal- als hun rekenvaardigheden flink op. Hun achterstanden nemen met ongeveer 40% af. Ze halen hun achterstanden dus nog niet volledig in, waardoor beleid om deze tegen te gaan nodig blijft, concluderen de onderzoekers. Niet alleen in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs.

Autochtone achterstandsleerlingen – vaak met laag opgeleide ouders – hebben ondanks extra aandacht voor hun leerprestaties ook in groep 8 nog een aanzienlijke achterstand. Op het gebied van rekenen vermindert hun achterstand slechts met 10 procent. Hun achterstand in taalvaardigheid blijf gelijk of verslechtert zelfs iets. Het is nog niet duidelijk hoe dit komt.

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van de meest recente gegevens uit het Cohort Onderzoek Onderwijsloopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar (COOL5-18) en eerdere, vergelijkbare onderzoeken (PRIMA). Deze onderzoeken volgen enkele tienduizenden leerlingen tijdens hun schoolloopbaan door het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Dit gebeurt door toetsen en vragenlijsten af te nemen.

Het ministerie van Onderwijs voert al jaren een onderwijsachterstandenbeleid. Belangrijkste doel hiervan is vermindering van de ongelijkheid in schoolprestaties die samenhangt met sociaal milieu en etnische herkomst.

Een samenvatting van het onderzoeksrapport ‘Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid’ is deze week in brochurevorm gepubliceerd. Deze is te vinden op www.nwo.nl/bopo.

Plaats een reactie