Allerzorg levert bijdrage aan regelarme en kostenbesparende zorg

Eén van de kenmerken van de Nederlandse gezondheidszorg is dat deze gebonden is aan regels, welke de basis vormen voor declaraties, contractering, verantwoording en toezicht. Dit gaat ten koste van de directe zorg aan de mensen die deze zorg zo hard nodig hebben.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het experiment ‘regelarme instellingen’ in het leven geroepen om een einde te maken aan overbodige administratieve lasten in de zorg. Allerzorg hoort bij de 28 zorginstellingen die een experiment mogen gaan doen.

Op die manier wil Allerzorg een bijdrage leveren aan regelarme en kostenbesparende zorg, zodat ook in de toekomst iedereen die zorg nodig heeft, deze zorg kan blijven ontvangen. Monique Dekker en Paul Cornelissen, oprichters en tezamen directie van Allerzorg, zijn zes jaar geleden gestart met Allerzorg vanuit het idee om de zorg te leveren zoals zij dat voor hun naasten zouden willen en samen met de cliënten kijken hoe zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Dekker en Cornelissen zijn dan ook enthousiast over het experiment ‘Regelarm’.

Minder regels, voldoende zorg in de toekomst
Dekker: “De regelgeving binnen de zorg is natuurlijk prima omdat het belangrijk is dat we goede zorg leveren, en dat dit aantoonbaar gemaakt kan worden voor derden. Helaas brengt dit vaak met zich mee dat we meer met administreren bezig zijn dan we zouden willen. We besteden onze tijd immers liever aan en bij de cliënt. Toen het ministerie van VWS afgelopen zomer een brief stuurde met de vraag of we als zorgaanbieder ideeën hadden om de zorg ‘Regelarm’ te maken, hebben we dan ook direct een drietal ideeën toegezonden.”

Experiment deze zomer van start
Allerzorg zal deze zomer in een nader te bepalen regio starten met het experiment ‘regelarme zorg’. Het is de bedoeling om een nadere samenwerking aan te gaan met anderen zoals vrijwilligers, ouderen- en welzijnsorganisaties en opleidingen. Dekker: “Op deze manier willen we de thuiszorg toegankelijker en betaalbaar maken en hopen we dat er in de nabije toekomst nog voldoende zorg voor iedereen beschikbaar is.”

Cliënt snel uit zorg en tevreden
Het ministerie van VWS vindt een experiment geslaagd wanneer de kwaliteit, de doelmatigheid en/of de cliëntgerichtheid van de zorg wordt verbeterd. De deelnemers aan het experiment geven in hun projectplan aan op welke manier en aan welke criteria zij hun experiment willen toetsen. Dekker: “Het zal er op neerkomen dat we met een indicatie opgesteld door een ‘derde partij’ de zorg gaan leveren en geen urenregistratie doen. Als we het goed doen, is de cliënt snel uit zorg en tevreden. Het lijkt ons een uitdaging om hiermee te gaan experimenteren in de hoop en verwachting dat de zorg hierdoor weer ‘simpeler’ wordt!”

Plaats een reactie