Allerkleinsten lopen allergrootste gevaar op serieuze verbrandingen

Brandwonden door hete vloeistoffen treft in 2 van de 3 gevallen kinderen onder de twee jaar. De cijfers laten zien dat 83% van de ouders van kinderen weten dat hete vloeistoffen oorzaak nummer één is voor het oplopen van een brandwond.

Deze aanwezige kennis is echter nog geen garantie voor veilig gedrag. Een grondige analyse van brandwondenslachtoffers onder de vier jaar toont aan dat vooral kinderen tussen 6 en 14 maanden oververtegenwoordigd zijn en dat 85% van de jonge slachtoffers onder de 2 jaar is.

Ook Martin Baartmans, kinderarts en verbonden aan het Brandwonden Centrum van het Maasstad Ziekenhuis herkent dit beeld uit de dagelijkse praktijk. “Binnen de centra krijgen we helaas nog steeds met grote regelmaat hele kleine kinderen met zeer ernstige verbrandingen binnen. Kleine kinderen, zeker tot vier jaar, hebben een dunne huid en zijn extra kwetsbaar. Heet water, een kop hete thee of koffie kan zeer ernstige brandwonden veroorzaken. In veel gevallen is het helaas het bekende ongeval dat in een klein hoekje zat.”

De meest aannemelijke oorzaak ligt in het onderschatten van de risico’s en de snelheid waarmee een ongeval gebeurt. In één onachtzaam ogenblik kan een jong kind opeens wel bij een kopje hete thee dat eerder nog buiten het bereik was. Anderzijds ligt er een oorzaak in het overschatten van de leermogelijkheden van het kind. Jonge kinderen zijn nog niet in staat veiligheidsregels aan te leren, integendeel, ze zijn juist op permanente ontdekkingstocht. Ze komen in beweging, trekken zich op aan een tafel en weten steeds verder te grijpen. Deze natuurlijke ontwikkeling vraagt om het duidelijk herkennen van risicosituaties door volwassenen. En er adequaat op te anticiperen.

De Brandwonden Stichting start daarom met een gerichte landelijke campagne. Naast massamediale aandacht wordt aan 40.000 geselecteerde ouders van kinderen binnen de risicogroep – kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 maanden, afkomstig uit lagere inkomensklasse en/ of van allochtone afkomst – een eerste hulp waaier met de regels ‘Wat te doen bij Brandwonden’ gestuurd. Het doel van deze actie is om bij jonge ouders de kennis over de eerste hulp bij brandwonden te verhogen en daarmee (de intentie) tot veilig gedrag actief te stimuleren. Opvolgend start een onderzoek om te beoordelen of ouders daadwerkelijk de nodige maatregelen doorvoeren. Bij positieve resultaten zal de campagne een permanent vervolg krijgen en worden alle ouders van kinderen uit de risicogroepen automatisch door de Stichting benaderd. Het is tevens mogelijk om via de website van de Brandwonden Stichting de waaier gratis aan te vragen. Enkel kennis over gevaar blijkt immers niet voldoende om brandwonden te voorkomen.

Plaats een reactie