AlleKleur presenteert een alternatief voor integratie

Op dinsdag 27 maart 2012 presenteert AlleKleur de nieuwe behandelmethode ‘De Grootfamilie aan Zet’. Deze methode is een voorbeeld van hoe families onderling problemen oplossen.

Tijdens de bijeenkomst, die om 15.00 uur plaats zal vinden op de Van Diemenstraat 170 in Amsterdam, zal de aanpak worden onthuld en zullen het bijbehorend handboek en de website gepresenteerd worden.

‘De Grootfamilie aan Zet’ helpt immigranten bij psychiatrische problemen, opvoeding en het overdragen van normen en waarden. Hierbij gaat AlleKleur uit van het probleemoplossend vermogen van een Grootfamilie; alle bloedverwanten en aangetrouwden. Een behandelmethode die gestoeld is op aloude systemen in niet-westerse culturen, waar ook van oorsprong Nederlandse mensen hun voordeel mee kunnen doen.

Sinds het bestaan van de mensheid vormt de familie de basis van iedere gemeenschap. Familieleden leven samen, steunen elkaar en lossen samen problemen op. Wanneer familieleden echter ver uit elkaar gaan wonen, kan het zijn dat delen van deze krachtbronnen verdwijnen. Als individu is het lastig overeind te blijven bij crises, als lid van een Grootfamilie staan mensen sterker. Om families weer in hun kracht te zetten, ontwikkelde AlleKleur de Grootfamilie-aanpak.

Achtergronden
De meeste niet-westerse immigranten komen uit ‘wij-culturen’. In tegenstelling tot de westerse individualistische ‘ik- culturen’, staat in Afrika, Turkije, Azië en Zuid-Amerika de Grootfamilie centraal. De Grootfamilie is een veilige omgeving waarbinnen iedereen elkaar helpt en steunt. Over het algemeen geldt: goede familiebanden hangen samen met een goede gezondheid.

Door immigratie valt de Grootfamilie uiteen. Familieleden leven geografisch ver uit elkaar en natuurlijke ontmoetingsmomenten komen hierdoor te vervallen.

De Grootfamilie-aanpak
Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het samenbrengen van de Grootfamilie. Tijdens een Grootfamilie-bijeenkomst wordt er gesproken over leuke dingen, het laatste familienieuws, maar ook over problemen. Door wat in de Grootfamilie speelt bespreekbaar te maken, ontstaat er wederzijds begrip en steun, en kunnen familieleden elkaar hulp bieden waar dat nodig is.

Een ander onderdeel van de Grootfamilie-aanpak is het verbinden van de Grootfamilie met hun Hollandse buurtgenoten. Via die verbinding ontstaat er ook wederzijds begrip en steun voor andere culturen. Doordat Hollandse maatjes mee gaan doen en zich aan een familie verbinden, ontwikkelt de inbedding in de Nederlandse maatschappij zich op een natuurlijke wijze.

Plaats een reactie