Alle ziekenhuismedewerkers betrekken bij patiëntveiligheid

Tita Listyowardojo deed in een universitair medisch centrum onderzoek naar de organisatorische praktijken die van invloed zijn op patiëntveiligheid. Ze concludeert dat er nogal wat verschillen te bestaan tussen de verschillende beroepsgroepen. Artsen en niet-medisch medewerkers waren geneigd de risico’s positiever in te schatten dan verpleegkundigen, klinisch medewerkers en laboranten.

Haar bevindingen maken duidelijk dat groepsspecifieke interventies deel zouden moeten uitmaken van iedere campagne om de organisatorische en veiligheidscultuur te verbeteren. Voor het implementeren van verbeterplannen voor patiëntveiligheid moeten daarom volgens Listyowardojo alle medewerkers van het ziekenhuis betrokken worden. Dus niet alleen de artsen, verpleegkundigen en technici die rechtstreeks contact hebben met patiënten, maar ook managers en laboranten.

Tita Listyowardojo (Indonesië, 1981) studeerde psychologie in Leiden en deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Psychologie van de RUG. Na afronding van het onderzoek ging ze werken als Senior Consultant in Healthcare and Biorisk aan Det Norske Veritas (DNV) in Oslo, Noorwegen.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. T.A. Listyowardojo
Proefschrift: Improving safety culture in health care. Implications of individual and institutional variability
Promotor(s): prof.dr. A. Johnson
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Datum: 19 januari 2012, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie