Alle Europese burgers hebben recht op behandeling in het buitenland

Grensbewoners gaan vaker voor zorg naar het buitenland dan mensen elders in het land. In twee jaar tijd gingen 157 van de 5772 leden van het verzekerdenpanel voor zorg naar het buitenland. De meeste mensen die zorg over de grens zoeken, gaan naar een medisch specialist of voor een operatie. De tevredenheid over de zorg in het buitenland is hoog.

Alle Europese burgers hebben recht op behandeling in het buitenland. De kosten worden vergoed tot aan het bedrag dat voor dezelfde behandeling in eigen land wordt uitgekeerd. De meeste mensen gaan voor heup- of knieoperaties en rugproblemen zoals hernia’s. Vooral mensen uit de grensstreken. Ook lieten een paar patiënten een preventieve scan uitvoeren. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Verzekerdenpanel.

Sneller en beter
Mensen geven aan vooral naar het buitenland te gaan voor zorg omdat ze daar sneller worden geholpen, daar een specialist werkt die veel van de specifieke aandoening weet en omdat de service en dienstverlening in het buitenland beter zijn. Bijna allemaal geven ze aan dat de zorg in het buitenland aan hun verwachtingen voldeed of die zelfs overtrof.

Onbekend maakt onbemind
De meest genoemde redenen om níet naar het buitenland te gaan voor zorg zijn: dat mensen er tegenop zien meerdere keren te moeten reizen, dat ze onbekend zijn met de procedures en gebruiken daar, dat het veel administratie vergt en dat ze meer vertrouwen hebben in de Nederlandse zorgverleners.

Informatie
Twee derde van de mensen die voor zorg naar het buitenland ging, vroeg hiervoor vooraf informatie op van de zorgverzekeraar. NIVEL-onderzoeker Margreet Reitsma: “Zorgverzekeraars zijn een belangrijke bron van informatie, met name over de kosten. Als zorgverzekeraars zorg in het buitenland contracteren, zullen naar verwachting vooral de grensbewoners vaker van zorg in het buitenland gebruik gaan maken.”

Onderzoek
Het NIVEL stuurde 5772 leden van het Verzekerdenpanel een vragenlijst. Tussen maart 2010 en maart 2012 hadden 270 van hen voor de keuze gestaan om voor zorg naar het buitenland te gaan, 157 van hen bleken daadwerkelijk voor een behandeling of consult in het buitenland te zijn geweest.

Subsidiënt: Coöperatie VGZ

Plaats een reactie