Aline Saers gelauwerd met lintje

Afgelopen zaterdag, op de dag dat het 15-jarig bestaan gevierd werd van het persoonsgebonden budget en Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, werd directeur Aline Saers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de versierselen opgespeld door Marcelis Boereboom, directeur generaal bij het ministerie van VWS, op het Festival 5D waar het jubileum gevierd werd, samen met 60-jarig jubileum van de NSGK voor het gehandicapte kind.

Boereboom ging allereerst in op de huidige wachtlijst op het persoonsgebonden budget. Hij noemde het bijzonder dat juist 15 jaar na introductie van het pgb een wachtlijst nodig was. Hij verdedigde de stap die het kabinet had moeten nemen, maar gaf daarbij aan dat naar zijn overtuiging dit geenszins het einde van het pgb inluidt, integendeel. Hij is er van overtuigd dat het pgb een integraal onderdeel van die toekomstige zorg zal gaan worden.

Aline Saers, werd gelauwerd voor haar strijd voor de emanicipatie van mensen met een beperking. Boereboom zei: “U heeft zich de afgelopen jaren dag in dag uit ingezet voor mensen met een beperking. U heeft gestreden voor de emancipatie van deze mensen, en liet niet na overal waar dat mogelijk was de gelijkheid en de gelijkwaardigheid van mensen met een beperking te benadrukken. Vaak tegen de stroom in. En u geeft daarbij steeds zelf het goede voorbeeld door te laten zien dat uw beperking u nauwelijks beperkt.

Zo verrichte u tal van bestuursfuncties, en reisde u nog vorig jaar met ons naar Zweden om met Zweedse collega’s de discussiëren over de inrichting van de langdurige zorg. Maar de belangrijkste functie was en is die van directeur van Per Saldo. Een vereniging waarvan u zelf aan de wieg heeft gestaan.

We kunnen vaststellen dat er bij u sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten. U kan worden gekwalificeerd als iemand die voor de samenleving als geheel en voor de mensen met een beperking een bijzondere waarde hebben. Dit alles is ook Hare Majesteit niet ontgaan. Om haar waardering tot uitdrukking te brengen kan ik u mededelen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.”

Plaats een reactie