Aletta Jacobsprijs 2012 voor Els Borst

De Aletta Jacobs Prijs 2012 van de Rijksuniversiteit Groningen wordt toegekend aan mw. dr. Els Borst. Els Borst ontvangt de prijs vanwege de genuanceerde wijze waarop zij medisch-ethische kwesties in het publieke debat aan de orde heeft gesteld en voor hetgeen zij daarmee heeft bereikt. Haar werk kan worden gezien als een verlengstuk van de kwesties waar Aletta Jacobs zich in haar tijd voor inzette. De Aletta Jacobs Prijs wordt uitgereikt op 8 maart 2012.

Els Borst-Eilers (Amsterdam, 1932) studeerde geneeskunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (de huidige UvA), waarna ze zich vervolgens specialiseerde in kindergeneeskunde en immuno-hematologie. In 1972 promoveerde ze aan dezelfde universiteit.

Ze werkte o.a. als wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Utrecht en als hoofd Bloedbank en medisch directeur aan het Academisch Ziekenhuis in Utrecht.Van 1986 tot 1994 was zij vice-voorzitter van de Gezondheidsraad en van 1992 tot 1994 daarnaast bijzonder hoogleraar evaluatieonderzoek van het klinisch handelen in het Amsterdams Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.

Van 1994 tot 2002 was Els Borst minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 1998 was ze lijsttrekker van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarnaast bekleedde (en bekleedt) ze diverse bestuursfuncties in de gezonheidszorg, waaronder vele voorzitterschappen.

Invloed als bewindsvrouw
Als bewindsvrouw stelde Els Borst veel medisch-ethische kwesties aan de orde, waaronder drugsbeleid, tabaksontmoedigingsbeleid, euthanasie, embryo-onderzoek, patiëntenrechten, voeding en alcoholgebruik. Veel van het door Els Borst voorgestelde beleid resulteerde in wetgeving. Een van haar laatste wapenfeiten was de wetswijziging van de Tabakswet in 2002. Daarin werd de verkoop van tabaksproducten aan de leeftijdsgrens van 16 jaar gebonden, tabaksreclame en roken in openbare ruimten verboden en kregen werknemers het recht op een rookvrije werkplek.

Durf
Als minister heeft Els Borst laten zien dat zij durf heeft, grensverleggend kan zijn en er niet voor terugschrikt om uiterst gevoelige kwesties in een breed maatschappelijk debat aan de orde te stellen. Zij deed dat altijd met de nodige voorbehouden en nuances. Ze werd gekenmerkt door eigenzinnigheid, openheid en een eigen visie. Dat is haar niet altijd in dank afgenomen, omdat ze onderwerpen aan de orde stelde die door anderen als te pijnlijk en te lastig werden ervaren en waar men liever over zweeg. Door de grensverleggende wijze waarop zij maatschappelijke problemen op een menslievende manier aan de orde stelde, is zij een ware ‘Aletta Jacobs’.

De Aletta Jacobs Prijs wordt op 8 maart 2012 aan Els Borst uitgereikt door de rector magnificus van de RUG, prof. dr. Elmer Sterken, in het Academiegebouw van de RUG. De prijs wordt uitgereikt binnen een programma dat in het kader staat van Healthy Ageing. Daarnaast worden leerlingen van het Aletta Jacobs College uit Hoogezand betrokken bij het programma.

Plaats een reactie