Alcoholverkoop bij benzinestations?

De brancheorganisatie voor zelfstandige slijters, de Koninklijke SlijtersUnie, heeft fel gereageerd op de aankondiging van pomphouders om alcohol te verkopen vanuit benzinestations.

Voorzitter Ron Andes: ‘Het in de wet vervatte verbod tot verkoop van alcohol is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Bovendien valt niet in te zien waarom het verbod strijdig zou zijn met Europese regelgeving. Zolang de wetgever niet anders beslist kan overtreding van dit verbod niet worden getolereerd.’

De SlijtersUnie heeft inmiddels protest aangetekend bij Beta, de belangenvereniging van tankstationhouders, en haar verzocht zich van eventuele verkoop door individuele pomphouders te distantiëren.

Andes: ‘Mochten pomphouders niettemin tot verkoop over gaan en de nieuwe Voedsel Waren Autoriteit niet adequaat hierop reageert zullen wij in kort geding – onder verbeurte van een dwangsom voor iedere dag dat de overtreding voortduurt – een verbod tot verkoop vorderen.’

Plaats een reactie