Alcoholslot vanaf 1 december in auto zware drinker

Automobilisten die bij een alcoholcontrole 1,3 promille of meer alcohol in het bloed hebben, krijgen vanaf 1 december 2011 verplicht een alcoholslot ingebouwd in de auto. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft dat woensdag 5 oktober 2011 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De RDW zal half oktober de eerste typegoedkeuring afgeven voor het alcoholslot. Na een testperiode met de ICT-systemen kan het alcoholslotprogramma per 1 december worden ingevoerd.

Het alcoholslotprogramma is een maatregel die het CBR oplegt, bovenop de straf die de rechter oplegt aan bestuurders die zwaar in overtreding zijn. De bestuurders krijgen daarbij ook begeleiding om alcohol en verkeer te leren scheiden. Een bestuurder die het slot weigert heeft minimaal vijf jaar geen rijbewijs.

Met het alcoholslotprogramma wil de minister het aantal (dodelijke) verkeersongelukken waarbij alcohol in het spel is terugdringen. Volgens schattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid kan met het slot en met de begeleiding van de overtreders het aantal dodelijke ongevallen jaarlijks met 5 tot 6 afnemen. De verwachting is dat er vijftig tot zestig minder gewonden zullen vallen.

Het alcoholslot is een meetinstrument dat verbonden is aan het startcircuit van een auto. Als uit de ademtest blijkt dat de bestuurder een promillage lager dan 0,2 promille heeft kan de auto worden gestart. De automobilist moet niet alleen vooraf maar ook tijdens tijdens het rijden enkele keren blazen.

Het vorige kabinet had in 2009 al besloten om voor zware overtreders een alcoholslotprogramma in te voeren. Minister Schultz Van Haegen geeft nu uitvoering aan dit plan.

Plaats een reactie