Alcoholreclame voor jongeren op TV en radio

De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) laat jaarlijks vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Voor het komende jaar (1 januari 2012 t/m 31 december 2012) zijn de televisiezenders MTV , Disney Channel en TeenNick als jongerenzender vastgesteld. Voor de radio is dit de zender SLAM!FM. Een jongerenzender is een zender die méér dan 25% minderjarigen (jonger dan 18 jaar) bereikt.

Jongerenzenders in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken
De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) verbiedt reclame voor alcoholhoudende drank te vertonen aan een publiek dat voor méér dan 25% bestaat uit minderjarigen. Daarom heeft de alcoholbranche in het kader van de zelfregulering duidelijke afspraken gemaakt op welke zenders wel en op welke zenders niet zal worden geadverteerd. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek is uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- en luistercijfers, afgezet tegen het programma-aanbod van een zender.

Televisiezenders
In de analyse voor TV zijn de volgende zenders betrokken: Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, Net 5, SBS 6, Veronica, Comedy Central, MTV, TMF, Discovery Channel, National Geographic Channel, Animal Planet, Disney XD, TeenNick, Disney Channel, Kindernet en Nickelodeon en TLC. De gegevens voor de analyse van de televisiezenders zijn afkomstig van de Stichting KijkOnderzoek.

De zenders Kindernet en Disney XD hebben geen uitzendingen in het tijdvak 21.00-06.00 uur. Op deze zenders is het door de Mediawet niet toegestaan om alcoholreclame uit te zenden.

Radiozenders
De gegevens voor de analyse van de radiozenders zijn afkomstig uit het Continu LuisterOnderzoek (CLO) dat Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau (RAB) uitgevoert. In het CLO worden alleen de zenders vermeld die aan het Radio-onderzoek deelnemen. Gemiddeld worden 44 radiozenders gemeten en deze maken ongeveer 94% van het totale luistergedrag uit.

Alcoholreclame rondom programma’s op TV en radio
Voor alle overige televisie- en radiozenders geldt: reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden uitgezonden op radio en televisie direct voorafgaand aan, of tijdens, of direct volgend op programma’s die volgens algemeen in de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan 25% worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen. Dit is vastgelegd in artikel 21 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Nieuwe reclamecode voor Alcoholhoudende dranken treedt op 1 januari in werking
Op 1 januari treedt de nieuwe Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken in werking. De belangrijkste wijziging is een nieuw artikel over digitale marketing en social media (art. 24). Het nieuwe artikel over digitale marketing bevat extra voorwaarden waaraan reclame-uitingen in de vorm van directe digitale marketing aan moeten voldoen. Zo is het niet toegestaan dat content wordt ontvangen door personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Plaats een reactie