Alcoholgebruik is de voornaamste oorzaak van ziekte en sterfte onder adolescenten in Europa

Onlangs promoveerde Karin Schelleman-Offermans op het eerste Nederlandse onderzoek naar de effecten van geïntensiveerde handhaving van de leeftijdgrenzen van alcoholgebruik (formele controle) en van het minder beschikbaar stellen van alcohol voor jongeren via de sociale omgeving (informele controle via ouders en scholen).

Vooral het verhogen van zowel de formele als de informele controle bleek de kans op dronkenschap voor jongeren die drinken te verminderen. Gezien de aankomende decentralisatie van handhaving naar gemeenten, betekent dit dat Nederlandse gemeenten formele én informele controle actief moeten verhogen om dronkenschap onder jongeren tegen te gaan.

Video-interview
Karin Schelleman-Offermans over haar proefschrift

Plaats een reactie