Alcohol in pubertijd heeft invloed op borstkankerrisico

Het drinkgedrag van meisjes in de pubertijd is geassocieerd met een toename van het risico op borstkanker op latere leeftijd.

UntitledFotocredits: craparu (cc)

Bij consumptie van gemiddeld één glas alcohol per dag neemt het uitgangsrisico op borstkanker met ca. 11% toe (van 8,8% toe naar 9,8%). Met ieder extra glas per dag daarbovenop neemt het risico met 11% toe (van 9,8 naar 10,8 etc.).

In de periode tussen de eerste menstruatie en de eerste zwangerschap lijkt borstweefsel extra gevoelig te zijn voor het ontwikkelen van borstkanker. Dit concludeerden Amerikaanse onderzoekers van de Washington University School of Medicine in St. Louis.

Risicofactoren
Uit eerder onderzoek was al bekend dat er een associatie is tussen alcoholconsumptie en het risico op borstkanker. Andere bekende factoren die van invloed zijn op het risico op borstkanker zijn o.a. de leeftijd bij de eerste menstruatie, de leeftijd van eerste zwangerschap, de lengte van de borstvoedingsperiode, het gebruik van hormoonpreparaten en de foliumzuurstatus. Dit nieuwe onderzoek geeft indicaties dat het borstweefsel vooral in de periode tussen de eerste menstruatie en de eerste zwangerschap gevoelig is voor de invloed van alcohol.

Deze resultaten zijn gebaseerd op data van de ‘Nurses Health Study II’, een grote groep Amerikaanse vrouwen die bij aanvang van de studie 25 tot 44 jaar waren en die 20 jaar zijn gevolgd. Van de ca. 91.000 vrouwen ontwikkelden gedurende de looptijd van het onderzoek 1.609 vrouwen borstkanker en werd bij 970 vrouwen een goedaardige afwijking in het borstweefsel gevonden.

Associatie
Door middel van vragenlijsten werd bij de vrouwen nagevraagd op welke leeftijd zij hun eerste menstruatie en zwangerschap hadden. Ook werd bij hen nagevraagd wat het alcoholconsumptiepatroon in hun jeugd was, uitgaande van 4 tijdsvakken (15 – 17 jaar, 18 – 22 jaar, 23 – 30 jaar, 31 – 40 jaar) tussen de eerste menstruatie en eerste zwangerschap. De antwoord categorieën voor alcoholconsumptie liepen uiteen van: ‘nooit of 40 per week’.

Op basis van een analyse van de gegevens concluderen de onderzoekers dat consumptie van gemiddeld één glas alcoholhoudende drank (dat ca. 10 gram alcohol bevat) per dag in de periode tussen eerste menstruatie en eerste zwangerschap, geassocieerd is met een toename van 11% van het uitgangsrisico op borstkanker en een toename van 16% van het uitgangsrisico op goedaardige afwijkingen in het borstweefsel. De associatie bleek sterker naarmate de periode tussen eerste menstruatie en eerste zwangerschap langer was.

Het bovenstaande houdt in dat bij iemand met een uitgangsrisico op borstkanker van 8,8%, dit bij consumptie van gemiddeld 1 glas per dag (10 gram alcohol) met 0,97% (= 11% van 8,8%) stijgt naar 9,8%, bij consumptie van gemiddeld 2 glazen per dag stijgt het met 1,07% (=11% van 9,77) het naar 10,8% etc.). De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of National Cancer Institute.

Drinkpatroon
Omdat in de antwoord categorieën in het onderzoek geen navraag werd gedaan naar de spreiding van de consumpties over de week of maand, wordt in deze analyse helaas geen onderscheid worden gemaakt tussen verschillende drinkpatronen van de vrouwen, men kon alleen uitgaan van gemiddeldes. Men kan in dit onderzoek dus niet onderscheiden of het gaat om (jonge) vrouwen die ‘piekdrinken’ door bijvoorbeeld op één avond 4 glazen alcohol of meer te consumeren of vrouwen die, verspreid over de week, met mate drinken.

Bron: Liu Y, Colditz GA, Rosner G, Berkey CS, Collins LC, Schnitt SJ, Connolly JL, Chen WY, Willett WC, Tamimi RM. Alcohol intake between menarche and first pregnancy: a prospective study of breast cancer risk. J Natl Cancer Inst 2013 28 Aug (Epub ahead of print).

Plaats een reactie