Al vanaf 30 jaar alert zijn op hart- en vaatziekten

Bij 30% van de sterfte in Nederland zijn hart- en vaatziekten de oorzaak. De ziekten komen vaker voor bij mensen van niet-westerse afkomst en bij hen op jongere leeftijd. Ook laaggeletterden lopen meer risico op deze ziekten. Apothekers en huisartsen moeten daarom alerter zijn op risicofactoren, bij patiënten met een niet-westerse achtergrond zelfs al vanaf 30 jaar. Dat schrijven diverse zorgprofessionals in MFM, het Tijdschrift over praktijkgerichte farmacotherapie.

Het hogere risico op hart- en vaatziekten heeft bij mensen met een niet-westerse achtergrond vaak een genetische oorzaak, maar ook factoren in de cultuur, taalvaardigheid en opleiding spelen een grote rol. Mensen met een west en zuidelijk Afrikaanse achtergrond hebben vaker een hoge bloeddruk en ook een ernstigere vorm. Mensen met een Zuid-Aziatische afkomst hebben meer kans op diabetes mellitus type 2. Laaggeletterden hebben vaker een hoger risico vanwege hun ongezondere leefstijl. Eentiende van de Nederlanders en dertig procent van de migranten in Nederland zijn laaggeletterd. Dit vraagt van hulpverleners ‘aanpak op maat’: zij moeten hun advies aanpassen in die zin dat het voor de patiënt begrijpelijk en goed uitvoerbaar is. Bij mensen met een niet-westerse achtergrond dus al op jongere leeftijd.

Driemaal daags
Een voorbeeld is het geven van goede medicatie-instructies. Driemaal daags één tablet snappen veel mensen niet, zij slikken dan toch in één keer drie tabletten. Om dit probleem te voorkomen kunnen artsen en apothekers voorlichtingsmaterialen in de eigen taal inzetten, een (liefst professionele) tolk inschakelen en controleren of de patiënt het begrepen heeft. Bijvoorbeeld door aan de patiënt te vragen hoe hij of zij thuis de medicijnen gaat gebruiken. Dit is niet alleen handig bij de behandeling van hart- en vaatziekten, maar bij alle behandelingen.

Afwijken van standaard
De auteurs vinden dat de NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement te weinig specifieke adviezen geeft voor mensen met een niet-westerse afkomst en laaggeletterden. Hierdoor is het lastig voor artsen en apothekers om te weten wanneer ze van de standaard moeten afwijken. De etnische herkomst zou moeten worden gezien als een aparte risicofactor naast de bekende risicofactoren zoals overgewicht en roken. Het artikel geeft handvaten zodat zorgverleners bij deze doelgroepen hart- en vaatziekten toch snel kunnen opsporen en behandelen.

Meer informatie
Etnische en sociaaleconomische verschillen bij hart- en vaatziekten

Plaats een reactie