Akkoord over CO2-uitstoot lichte bestelwagens

De EU-lidstaten zijn het eens geworden over bindende CO2-emissienormen voor lichte bestelwagens. Die mogen maximaal 175 gram per kilometer uitstoten per 2017. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Op de langere termijn (2020) geldt een maximum van 147 gram per kilometer.

“Ik kan wel leven met deze uitkomst. Dit compromis was het maximaal haalbare. Het is belangrijk dat de Europese auto-industrie hiermee nu aan de slag kan gaan. En het is goed voor de luchtkwaliteit”, aldus staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

De normering is een belangrijk instrument in het tegengaan van de klimaatverandering. Bovendien versterkt het de concurrentiepositie van de Europese auto-industrie, omdat het innovatie stimuleert.

Plaats een reactie