Akkoord cao VVT gesloten

Werkgeversorganisaties ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de vakbonden hebben een principe-akkoord gesloten voor de cao verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg. De cao voorziet in een structurele loonsverbetering van totaal 2,5 procent. De cao loopt van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012 en geldt voor 420.000 werknemers.

De belangrijkste punten in de overeenkomst zijn: een structurele loonsverhoging van 2 procent over twee jaar. Daarnaast krijgen werknemers in 2010 nog een eenmalige uitkering van 0,6% en wordt in 2011 de eindejaarsuitkering met 0,5% verhoogd. Het verlof in verband met leeftijd wordt vervangen door een persoonlijk levensfase budget voor alle werknemers.

Ook zijn in de cao opgenomen een regeling voor de overgang van personeel bij aanbestedingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);afspraken over de bevordering van de instroom van jeugdigen en zij-instromers; en een minimaal scholingsbudget per organisatie van 2 procent van de loonsom.

De cao heeft een looptijd van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012.

Landurige onderhandelingen
De onderhandelingen begonnen in het voorjaar van 2010 en zijn een aantal keren afgebroken. De leden van ActiZ en BTN hadden nog deze week besloten om de werknemers een eenmalige uitkering te geven als het dit jaar niet zou lukken een nieuwe cao te sluiten. Nu na een ultieme poging van de werkgevers toch een nieuwe cao tot stand is gekomen, is deze uitkering niet nodig.

Evenwicht
ActiZ en BTN vinden dat nu een goed evenwicht is bereikt tussen wat financieel mogelijk is en wat gezien de krappe arbeidsmarkt nodig is om aantrekkelijke werkgevers te zijn. Dat laatste is niet onbelangrijk, gezien het voornemen in het regeerakkoord om 12.000 extra mensen in de langdurige zorg aan het werk te krijgen.

Plaats een reactie