Agenten niet genoeg beschermd tegen agressie

Politiekorpsen doen te weinig om agressie en geweld tegen agenten te voorkomen of beperken. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie vorig jaar bij de helft van de 26 Nederlandse korpsen. De Arbeidsinspectie noemt de situatie zorgelijk, omdat het aantal incidenten en de ernst daarvan toeneemt.

Van de ondervraagde agenten is 94 procent wel eens geconfronteerd met agressie en geweld. Dit varieert van uitschelden en schoppen tot steken met een mes of schieten met een vuurwapen. Twaalf van de dertien onderzochte korpsen nemen onvoldoende maatregelen om hun agenten hiertegen te beschermen.

Politiekorpsen moeten volgens de Arbeidsinspectie extra maatregelen nemen, zoals meer voorlichting over de risico’s. Ook moeten agenten beter worden getraind in communicatieve vaardigheden om escalatie te voorkomen. Verder zijn bouwkundige en technische maatregelen nodig, zoals hoge, brede balies en sluiting van bepaalde toegangsdeuren voor bezoekers.

Bij de andere dertien Nederlandse korpsen controleerde de Arbeidsinspectie de werk- en rusttijden. Bij meer dan de helft (acht van de dertien korpsen) draaien agenten nog steeds langere diensten dan wettelijk is toegestaan en krijgen ze onvoldoende rust tussen twee diensten Maar de situatie is behoorlijk verbeterd ten opzichte van eerdere inspecties. In 2006 was het met de werktijden nog mis bij 24 van de 26 korpsen.

De kans bestaat dat agenten door te lange werktijden minder alert zijn, wat problemen kan geven in hun werk.

De korpschefs hebben naar aanleiding van de resultaten van de inspecties toegezegd de problemen met werktijden en agressie aan te pakken. Zo zorgen zij voor een betere registratie van arbeidstijden en geweldsincidenten. Er komen meer trainingen voor agenten in communicatieve vaardigheden om escalatie bij agressie te voorkomen. Op politiebureaus kwamen gescheiden ‘looplijnen’ voor arrestanten en overige aanwezigen in het gebouw.

De Arbeidsinspectie blijft de vinger aan de pols houden. De achterblijvers worden volgend jaar opnieuw geïnspecteerd.

Het inspectierapport is te vinden op www.arbeidsinspectie.nl.

Plaats een reactie