Afvallen gaat beter via internet en telefoon

Personen met overgewicht hebben baat bij een leefstijlprogramma met begeleiding via e-mail of telefoon. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Marieke van Wier aan VU medisch centrum.

Lose weight nowFotocredits: Alan Cleaver (cc)

Proefpersonen die werden begeleid, vielen meer af dan mensen in de controlegroep, die slechts folders kregen met informatie over afvallen.

De preventie en behandeling van overgewicht zijn belangrijk om onder meer hart- en vaatziekten en diabetes te voorkomen. Binnen de ALIFE@Work-studie onderzocht Marieke van Wier een leefstijlprogramma voor werknemers met overgewicht.

In het zes maanden durende “Leef je Fit”-programma kregen werknemers informatie over gezonder eten en meer bewegen. Daarbij werden groepen zes maanden lang ofwel persoonlijk begeleid via telefoon (telefoongroep) ofwel via e-mail (internetgroep). In het onderzoek vergeleek Van Wier het “Leef je Fit”-programma met een controlegroep, die alleen brochures kreeg over leefstijl en gezond gewicht, maar geen begeleiding (brochuregroep).

Na zes maanden waren alle deelnemers afgevallen, maar de mensen in de telefoongroep gemiddeld 1,5 kg meer dan de brochuregroep. De internetgroep was gemiddeld 0,6 kg lichter dan de controlegroep. Anderhalf jaar later werden de deelnemers opnieuw gewogen. Onder de werknemers die het onderzoek hadden afgemaakt, bleek de internetgroep 1,2 kg lichter te zijn dan de controlegroep. In de telefoongroep was een groter aantal mensen 5 % of meer van het aanvangsgewicht verloren. Alle drie de groepen zijn na twee jaar gemiddeld lichter dan voor aanvang van het programma.

Afvallen met begeleiding via internet en telefoon kan dus een blijvend effect hebben, maar daarvoor is het belangrijk dat deelnemers redelijk actief meedoen. Dit soort programma’s is dus een nuttige manier om de leefstijl van werknemers te beïnvloeden. Zaak is wel om een verscheidenheid aan programma’s aan te bieden. Wat de beste manier van begeleiding is, verschilt van persoon tot persoon. Van Wier: “Vandaar dat wij pleiten voor een gevarieerd pakket. We zouden daarbij meer onderzoek moeten doen naar wat per persoon een passend programma is.”

Promovendus: Marieke van Wier; Titel proefschrift: Alife@Work. The effects of a distance counseling lifestyle program for weight control among an overweight working population; Promotoren: prof.dr. W. van Mechelen, prof.dr.ir. T. Smid; Copromotoren: dr. J.C. Dekkers, dr. I.J.M. Hendriksen; Datum: 14 juni 2013.

Plaats een reactie