Afvaldumpers, wildplassers en foutparkeerders krijgen weer vrij spel

De kans bestaat dat vanaf 2014 buurten verloederen en inwoners meer overlast ervaren. Oorzaak: bezuinigingen van het Rijk. Per 2014 wil het ministerie van Veiligheid en Justitie stoppen met de vergoeding die gemeenten krijgen voor de aanpak van overlast, verloedering en asociaal parkeergedrag. Het Rijk geeft afvaldumpers, wildplassers en foutparkeerders daarmee weer vrij spel.

Het voorstel van ambtenaren van het ministerie leidt tot grote onrust onder gemeenten. Zij maken zich zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid. Gemeenten krijgen nu een vergoeding van het Rijk per uitgeschreven bekeuring voor overlast of foutparkeren. Daarmee kunnen ze een beperkt deel van de kosten voor handhaving dekken. De opbrengsten van de bekeuringen zelf gaan namelijk niet naar gemeenten, maar naar de Schatkist.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren met succes gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en geïnvesteerd in de opleiding van handhavers, mede dankzij de vergoeding. De laatste jaren worden steeds meer veroorzakers van overlast aangepakt. Bovendien kan de politie zich hierdoor richten op de bestrijding van criminaliteit in plaats van op kleine overtredingen.

Deze positieve ontwikkeling komt nu onder druk te staan; zonder vergoeding zullen gemeenten helaas minder kunnen doen om overtreders aan te pakken en buurten leefbaar te houden. En dat terwijl uit onderzoek juist blijkt dat inwoners het heel belangrijk vinden dat de overheid optreedt tegen overlast en verloedering. Als gemeenten het niet meer kunnen, zou de politie dit moeten doen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bespreekt de situatie maandag 22 april 2013 met minister Opstelten.

Plaats een reactie