Afstoting na longtransplantatie voorspellen

Lisanne Tacken-Kastelijn zocht in haar promotieonderzoek naar biomarkers die als risicofactor kunnen dienen voor de ontwikkeling van chronische afstoting van de long, ofwel bronchiolitis obliterans syndroom (BOS). Dat is het grootste probleem bij longtransplantaties.

Haar onderzoek laat zien dat de concentratie van bepaalde biomarkers in bloed verschillend is tussen patiënten die BOS ontwikkelen en patiënten die geen BOS ontwikkelen. De concentraties van interleukine (IL)-4, IL-5, IL-13, vascular endothelial growth factor, matrix metalloproteinase (MMP)-7 en MMP-9 zijn verschillend tussen deze twee groepen.

Ook blijkt dat de verdeling van de genetische variaties in de genen van verschillende Toll-like receptoren (TLR2, -4 en -9), MMP7 en caveolin-1 anders is tussen deze twee groepen van longtransplantatie patiënten.

In de toekomst zouden bovengenoemde biomarkers verwerkt kunnen worden in een risicoprofiel om na longtransplantatie het risico op de ontwikkeling van BOS te kunnen inschatten. Deze risico-inschatting zou eventueel kunnen leiden tot aanpassing van de behandeling wat de uitkomst na longtransplantatie kan verbeteren.

Promotiegegevens
Promovendus: Lisanne Tacken – Kastelijn
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Bronchiolitis obliterans syndrome after lung transplantation: biomarkers for inflammation and fibrogenesis.
Promotor 1: Prof.dr. J.C. Grutters
Promotor 2: Prof.dr. J-W.J. Lammers
Copromotor 1: Dr.ir. H.J.T. Ruven
Copromotor 2: Dr. C.H.M. van Moorsel
Datum en tijd: 17/1/2012 16:15
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie