Afstemming van informatie over GGD en eerste lijn

Betere afstemming tussen de informatie over GGD en eerste lijn in een wijk, dorp of stad kan de lokale gezondheidszorg en gezondheid verbeteren. Goed gestroomlijnde informatie leidt tot gestroomlijnde zorg, is het idee. Het lijkt een haalbare kaart.

De activiteiten van de GGD en de eerstelijnsgezondheidszorg zouden goed op elkaar moeten aansluiten. Zodat bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van preventieve maatregelen in de eerste lijn ingespeeld kan worden op de gezondheidstoestand in de wijk. Lokaal maatwerk. Maar daarvoor is een goede afstemming nodig tussen de informatievoorziening van de openbare gezondheidszorg en de eerste lijn.

“Veel instanties, zoals het NIVEL en GGD-en, verzamelen gegevens over gezondheid en zorg. Maar de beschikbaarheid van die gegevens voor gebruik op lokaal niveau laat te wensen over. Met meer informatie kunnen zorgverleners met patiënten, gemeenten en verzekeraars in samenspraak werken aan een betere lokale gezondheid, is de veronderstelling”, aldus NIVEL-afdelingshoofd prof. dr. Dinny de Bakker.

Met subsidie van het ministerie van VWS onderzochten het NIVEL (Nederlands instituut van de gezondheidszorg) en RIVM de mogelijkheden om de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) en de regionale Volksgezondheids Toekomst Verkenningen (regionale VTV) beter op elkaar af te stemmen.

Verschillend perspectief
Beide instrumenten maken nationale, regionale en lokale zorg- en gezondheidscijfers inzichtelijk. Maar ieder vanuit een verschillend perspectief. De VAAM biedt cijfers over de vraag naar huisartsen, fysiotherapeuten en andere eerstelijnszorgverleners op postcodeniveau. De regionale VTV geeft cijfers voor GGD-regio’s, over bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl en preventie. Dit om evidence based gezondheidsbeleid op lokaal niveau te stimuleren, zoals dat gestalte krijgt in de gemeentelijke nota’s. “Eén grote, alles dekkende informatiebron is gezien de verschillende doelgroepen niet wenselijk”, stelt De Bakker, “maar de onderliggende informatie moet wel zijn afgestemd zodat eerste lijn én gemeente gemakkelijk bij de juiste informatie kunnen komen. Dan kunnen gemeenten en eerstelijnszorg op basis daarvan met elkaar de discussie aangaan om tot een zo goed mogelijke afstemming op de lokale behoefte te komen van het zorgaanbod van de eerste lijn en de activiteiten van GGD en gemeente.”

Informatie toevoegen
Aansluiting van beide instrumenten lijkt mogelijk, volgens De Bakker. “Als we aan de VAAM informatie toevoegen over gezondheid en leefstijl, zoals het aantal rokers in de wijk, kan een huisarts daarop inspelen of verwijzen naar een preventieprogramma van de GGD. Anderzijds kunnen gemeenten de eerste lijn betrekken bij lokaal gezondheidsbeleid als gegevens uit de eerste lijn zijn opgenomen in de regionale VTV. Bijvoorbeeld door een toegankelijke locatie aan te wijzen voor een gezondheidscentrum.”

Plaats een reactie