Afspraken over verbeteren patiëntveiligheid

0
486

GGZ Nederland heeft samen met Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) meerjarenafspraken 2012-2014 gemaakt over de doorontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem. Centraal in deze afspraken staan de uitvoering van risicoanalyses op de inhoudelijke speerpunten van het veiligheidsprogramma (agressie, somatische comorbiditeit, suicidepreventie, medicatieveiligheid en dwang en drang) en het nemen van verbetermaatregelen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de verbetering van de veiligheidscultuur waarin in openheid geleerd kan worden van incidenten.

Een doelstelling van deze meerjarenafspraken 2012-2014 is ook het voorkomen van een dubbele toezichtslast op het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem, door duidelijke afspraken over gefaseerd toezicht door eerst de certificerende instelling en waar nodig aanvullend door de IGZ.

Sinds 2008 heeft de ggz een patiëntveiligheidsprogramma ggz 2008-2011: Veilige zorg, ieders zorg. Een van de speerpunten is de invoering van een veiligheidsmanagement-systeem in de ggz-instellingen. De doelstelling van Veilige zorg, ieders zorg is dat aan het eind van het programma 80% van de ggz-instellingen een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem heeft ofwel gecertificeerd is op het HKZ-certificatieschema voor ggz-instellingen uit 2009. In dit schema waren de meeste veiligheidsnormen al opgenomen.

Aanvullend op het certificatieschema uit 2009 publiceert HKZ nu het addendum met aanvullende veiligheidsnormen, voor de doorontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem. De uitvoering van methodische risicoanalyes en interne veiligheidsaudits staan hierbij centraal. Het addendum maakt nu onderdeel uit van het certificatieschema voor ggz-instellingen. Afgesproken is dat 80% van de ggz-instellingen eind 2014 aantoonbaar werkt conform deze aanvullende veiligheidsnormen.

Met de meerjarenafspraken houdt de sector patiëntveiligheid hoog op de agenda.