Afscheid van voorzitter Reinout van Schilfgaarde

Woensdag 25 mei 2011 nam Reinout van Schilfgaarde afscheid als voorzitter van de NDF. Tijdens de afscheidsreceptie in Mammoni in Utrecht werd uitgebreid stilgestaan bij de stuwende rol die Reinout sinds 2006 vervuld heeft.

Paul Huijts, directeur generaal van het Ministerie van VWS, prees de visionaire manier waarop Reinout de kwaliteit van zorg voor mensen met diabetes wist te versterken. Dat was al het geval toen Reinout als raadsadviseur voor het Ministerie werkte, maar ook later als voorzitter van de NDF. Hij speelde een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de NDF Zorgstandaard en ook in de afstemming van zorgstandaarden voor de verschillende chronische ziekten.

Bart Smals verwoordde namen het NDF bestuur veel respect voor de manier waarop Reinout de federatie bestuurde. “Jij wist vanuit je visie steeds weer de verbinding te bewerkstellingen in de federatie, ook in lastiger tijden.” Zoals Inge de Weerdt, directeur van de NDF aangaf ‘geen tijd’ bestaat niet voor Reinout. Met zijn enorme gedrevenheid weet hij altijd tijd te maken. “Je loopt vaak voor de troepen uit, en uiteindelijk weet je ook iedereen weer mee te krijgen en te verbinden” volgens Inge.

Reinout draagt het voorzitterschap over aan Steven Lamberts. Zoals Reinout aangaf een goed moment: de federatie heeft een ambitieus nieuw beleidsplan en een toekomstbestendige organisatiestructuur, waar de nieuwe voorzitter mee verder kan. Reinout verlaat het diabetesveld niet helemaal. Hij blijft voorzitter van de Stuurgroep van het Nationaal Actieprogramma Diabetes. Toch hoopt hij ook meer tijd te krijgen voor andere zaken. Veel sprekers namen een voorschot op het feit dat Reinout meer tijd zal doorbrengen in zijn huis in Italië. Zo werd zijn kennis van Italiaanse gebaren en gezegden getest en kreeg hij een zonnebril en pizza mes mee.

Tenslotte dankte Reinout alle aanwezigen voor de samenwerking, afscheid met een goed gevoel en ook wat weemoed.

Plaats een reactie