Afgifte van lood uit houten speelgoed voldoet aan de eisen

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft 84 inspecties uitgevoerd bij 20 verschillende importeurs van speelgoed. Hierbij zijn 164 metingen verricht aan geverfd houten speelgoed. Doel van het onderzoek in 2010 was te controleren of houten speelgoed voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van lood. Al het onderzochte speelgoed voldeed aan de eisen.

Aan de afgifte van lood uit speelgoed zijn wettelijke eisen gesteld. Het is mogelijk dat een kind een beetje van zijn speelgoed afbijt en binnenkrijgt. Een deel van het aanwezige lood kan dan worden opgenomen door het lichaam. Dit vormt een reële bedreiging voor het zenuwstelsel van jonge kinderen, met name voor de intellectuele ontwikkeling. De maximale hoeveelheid lood die uit speelgoed mag vrijkomen is 90 mg/kg speelgoed. Al het in 2010 onderzochte speelgoed voldeed aan de eisen voor wat betreft de afgifte van lood.

Controle vooraan in de keten
De nVWA wil voorkomen dat onveilige producten op de markt komen door zo vroeg mogelijk te controleren, dus nog voordat het speelgoed op de markt wordt gebracht. Een nieuwe screeningsmethode maakt het mogelijk om bij binnenkomst in de haven al het gehalte aan lood in speelgoed te bepalen. Het laboratorium van de nVWA krijgt daarmee alleen positieve monsters voor nader onderzoek. Dit betekent een verbetering van de efficiëntie van de controles.

Verantwoordelijkheid importeurs
Het meeste onderzochte houten speelgoed is afkomstig uit China (89%). De rest van het onderzochte speelgoed kwam uit Thailand (8%), Indonesië (2%) en India (1%). Het importeren van veilige producten is de verantwoordelijkheid van de importeur. De website www.traderouteasia.nl geeft importeurs informatie over wettelijke eisen en andere zaken die belangrijk zijn bij de import uit Azië.

Onderzoek naar speelgoed
Hoewel december dé speelgoedmaand van het jaar is, houdt de nVWA gedurende het hele jaar toezicht op de veiligheid van speelgoed. Het hele jaar door worden monsters genomen van speelgoed. Speelgoed dat niet aan de veiligheidseisen voldoet mag niet worden verkocht. De nVWA werkt hierbij risicogericht. De aard en omvang van de risico’s verbonden aan het speelgoed zijn bepalend voor de frequentie van het toezicht.