Afgekeurde donorlongen geschikt gemaakt voor transplantatie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft een nieuwe techniek toegepast met een eigen ontwikkelde machine waarmee afgekeurde donorlongen geschikt gemaakt kunnen worden voor transplantatie. Inmiddels hebben de eerste twee patiënten in Nederland met succes een transplantatie ondergaan met donorlongen die op deze wijze zijn geoptimaliseerd. De nieuwe techniek kan het aanbod van geschikte donorlongen vergroten en daardoor mogelijk de wachtlijst verkorten.

Jaarlijks worden in Nederland tientallen donorlongen niet gebruikt omdat ze door het overlijdensproces sterk in kwaliteit achteruitgaan. Tijdens het overlijdensproces komen er ontstekingsbevorderende stoffen vrij die de longen aantasten. Er ontstaan dan vochtophopingen (oedeem) in de longen die na transplantatie de opname van zuurstof en de afgifte van kooldioxide belemmeren. Hierdoor moeten soms donorlongen worden afgewezen die gezond waren, maar door het overlijdensproces ongeschikt worden voor transplantatie.

Doorspoelen
Met de nieuwe techniek kunnen deze zogenoemde ‘oedeemlongen’ hersteld worden, zodat zij geschikt worden voor transplantatie. Dit gebeurt door de donorlongen buiten het lichaam in een machine te doorspoelen met een speciale vloeistof en te beademen. Na ongeveer vier uur herstellen de longen zich, waarna ze alsnog getransplanteerd kunnen worden. Door de behandeling wordt ook de kans dat het lichaam een acute afstotingsreactie geeft op de donorlongen, verminderd.

De techniek is uitgebreid getest bij varkenslongen en afgekeurde donorlongen. In Toronto, Canada, zijn al circa tachtig van dit soort transplantaties uitgevoerd en in Europa inmiddels enkele tientallen. In het UMCG zijn nu twee patiënten met succes getransplanteerd met ‘herstelde’ donorlongen.

Donorwens
“Het is fantastisch dat we deze techniek nu ook in Nederland kunnen toepassen”, aldus Michiel Erasmus, thoraxchirurg en programmaleider long- en harttransplantaties in het UMCG. “Niet alleen kunnen we zo het aantal geschikte donorlongen vergroten, maar ook de kans dat de getransplanteerde longen aanslaan. Daarnaast is het ook positief voor nabestaanden van de donor, omdat we zo de donorwens optimaal kunnen vervullen.”

In Nederland worden jaarlijks gemiddeld zestig longtransplantaties uitgevoerd door de universitair medische centra in Groningen, Utrecht en Rotterdam. In 2012 waren dat er 80. In Groningen vinden jaarlijks ongeveer dertig tot vijfendertig longtransplantaties plaats.

Het UMCG is een van de weinige ziekenhuizen in de wereld en het enige ziekenhuis in Nederland, dat alle vormen van orgaan-transplantaties verricht. Niet alleen hart-, nier-, long-, lever-, pancreas- en dunnedarmtransplantaties, maar ook gecombineerde transplantaties zoals hart/longtransplantaties, long/levertransplantaties en nier/pancreastransplantaties. Het UMCG is ook pionier op het gebied van transplantatiegeneeskunde. Een aantal orgaantransplantaties verrichtte het UMCG als eerste in Nederland.

Plaats een reactie