Affective startle modulatie als maat voor emotionele regulatie

Depressie en angst zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Voor de ontwikkeling van effectievere behandeling is meer inzicht nodig in de neurobiologische oorzaken. Hiervoor is het gebruik van proefdieren op dit moment nog noodzakelijk. Een grote gelijkenis tussen het in proefdieren gemeten gedrag en symptomen in patiënten, vergroot de waarde van bevindingen in proefdieren.

Een maat die zowel in mens als dier gemeten kan worden is de startle reflex. Deze reflex wordt gemoduleerd door emotionele stimuli en kan daardoor gebruikt worden om emotionele regulatie te bestuderen. Liesbeth Bijlsma onderzocht of emotionele startle-modulatie bij ratten lijkt op die bij mensen. De onderzoeker laat zien dat veranderingen in emotionele startle-modulatie in twee diermodellen voor depressie lijkt op die in ernstig depressieve patiënten. Daarnaast laat ze zien dat deletie van de serotonine-transporter veranderingen in emotionele startle-modulatie veroorzaakt die heel erg lijken op de veranderingen in emotionele startle-modulatie bij paniekstoornis patiënten.

Deze bevindingen laten zien dat emotionele startle-modulatie in ratten een grote gelijkenis laat zien met mensen en dat dit dus een belangrijke maat is om onderzoek te doen naar de neurobiologische oorzaken van depressie en angst.

Promotiegegevens
Promovendus: Liesbeth Bijlsma
Proefschrift: Affective startle modulation: Psychopharmacological studies on the roles of CRF and serotonin in the regulation of emotions
Promotor 1: Prof. dr. B. Olivier
Copromotor 1: Dr. L. Groenink
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Datum en tijd: 15/12/2010 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie