Afasiepatiënten zingen om te praten

Melodic Intonation Therapy (MIT) is een therapie voor mensen met een ernstige niet-vloeiende afasie. Deze mensen kunnen vaak woorden en korte zinnen zingen, die ze sprekend niet kunnen uiten. In de eerste fase van de therapie leren ze om korte zinnen te zingen. Geleidelijk wordt overgegaan naar gewoon spreken. Taalkundigen van Rijndam Revalidatie hebben ervoor gezorgd dat deze internationaal bekende therapie ook in Nederland beschikbaar blijft.

MIT in Nederland
Drie taalkundigen, zogeheten klinisch linguïsten, van Rijndam hebben ervoor gezorgd dat de effectieve Melodic Intonation Therapy weer wordt aangeboden in Nederland. MIT is al jaren een internationaal bekende therapie voor afasie; een stoornis in het produceren en/of begrijpen van taal als gevolg van hersenletsel.

Een actuele Nederlandstalige versie was echter niet meer voorhanden. Aangezien de klinisch linguïsten uit eigen onderzoek en ervaring weten dat bepaalde afasiepatiënten veel baat hebben bij deze therapie, hebben zij een nieuw Nederlandstalig therapieprogramma ontwikkeld, zowel op papier als digitaal. Het digitale oefenprogramma e-MIT bevat filmpjes van een mond die zinnen voorzingt. Patiënten worden zo tijdens het oefenen ondersteund door melodie en mondbeeld. e-MIT kan door de therapeut tijdens de therapie worden gebruikt en voor de patiënt is een versie waarmee thuis kan worden geoefend.

Zingen makkelijker dan praten
In Nederland krijgen jaarlijks ruim 40.000 mensen een beroerte. Bij ongeveer een derde hiervan leidt dit tot afasie. Het type en de ernst van de afasie variëren sterk. Voor mensen met een ernstige niet-vloeiende afasie die met moeite enkele korte woorden uiten, is een internationaal bekende en veel toegepaste therapie de Melodic Intonation Therapy (MIT) ontwikkeld. MIT verbetert de gesproken taalproductie door het gebruik van melodische elementen in taal, zoals ritme, toonhoogtes, accenten en pauzes in een zin. In een aantal stappen wordt van zingen overgegaan naar spreken met een gewone intonatie.

Wetenschappelijk onderzoek
Van 2009 tot en met 2012 heeft Rijndam onderzoek gedaan naar de effectiviteit van MIT, waaraan logopedisten en afasiepatiënten uit heel Nederland meededen. Uit het onderzoek bleek dat patiënten die MIT hadden gevolgd, significant meer vooruit waren gegaan in het naspreken van zinnen dan patiënten die deze therapie niet hadden gevolgd. Niet alleen naspreken was sterk verbeterd, maar ook het spreken in het algemeen. Hierdoor zijn patiënten in staat om zich in het dagelijks leven ook verstaanbaar te maken.

Het therapieprogramma is te bestellen via uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

Kijk voor meer informatie op www.rijndam.nl/mit.

Plaats een reactie