Adviezen om de gevolgen van de overstromingen op de gezondheid te beperken

Bij overstromingen worden microbiële en chemische verontreinigingen meegevoerd met het water. Tijdens de recente overstromingen zijn heel wat huizen, moestuinen en drinkwaterputten overstroomd. Deze plaatsen kunnen dan ook zowel microbiologisch als chemisch verontreinigd (geweest) zijn. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geeft, gebaseerd op inschattingen door de Hoge Gezondheidsraad, een aantal adviezen om de impact op de gezondheid tot een minimum te beperken

Soorten verontreiniging

Microbiologische verontreiniging
Bij overstromingen wordt zowel regenwater, beek-/rivierwater, rioolwater als water uit septische putten meegevoerd. Dit water is belast met micro-organismen die achterblijven wanneer het water zich terugtrekt. Het gaat meestal om niet-ziekteverwekkende bacteriën, amoeben en organismen die op waterbodems leven, maar ook ziekteverwekkende bacteriën en virussen zullen voorkomen. Het is niet geweten of deze laatste organismen bij overstromingen in grotere hoeveelheden voorkomen dan normaal in rivierwater.

Chemische verontreiniging
Het water zal bij overstromingen chemische stoffen kunnen meevoeren uit bijvoorbeeld stookolietanks. Deze stoffen kunnen bij het terugtrekken van het water achterblijven op de oppervlakten van materialen en bodems waarmee het water in contact is geweest.

Raadgevingen

Wat als mijn groentetuin overstroomd geweest is?
De groenten die bij de overstroming in de moestuin stonden, zijn niet meer geschikt voor consumptie. Deze groenten niet gecomposteerd worden.

Ook later kunnen er, afhankelijk van de samenstelling van het slib, eventueel nog problemen voorkomen. Om te weten of de bewoners van de getroffen gebieden in de toekomst nog gezonde groenten kunnen telen in hun moestuin, kunnen monsternames en analyses nodig zijn. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt, samen met deskundigen, of de beschikbare informatie en onderzoeken voldoende zijn om bewoners en lokale besturen hierover te kunnen adviseren voor het volgende plantseizoen.

Wat als mijn drinkwater afkomstig is van putwater?
Het agentschap raadt ten stelligste af om water uit putten die overstroomd zijn geweest als drinkwater te gebruiken. Het agentschap adviseert om de put schoon te (laten) maken, te (laten) desinfecteren en de kwaliteit van het water te laten analyseren. Voor gebruikers van drinkwaterputten op plaatsen waar geen aansluiting aan het leidingwater mogelijk is, kan het water worden geanalyseerd en beoordeeld door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat kan via een aanvraag bij de gemeente.
Ook water uit regenwatercisternen wordt afgeraden voor gebruik.

Wat als mijn huis overstroomd is geweest?
Omdat de muren en de vloeren veel water hebben opgenomen tijdens de overstroming, is het van groot belang dat, naast de voor de hand liggende en al uitgevoerde schoonmaak, dit water zo snel mogelijk opdroogt. De muren worden best grondig gereinigd met zuiver water waaraan bleekwater is toegevoegd (150 ml bleekwater op 10 liter water).

Om te drogen moet het huis zo goed mogelijk worden verwarmd en geventileerd. Het droogproces zal de groei van schimmel en eventuele microbiële verontreiniging tegengaan.

Plaats een reactie