Advies NZa bekostiging somatische revalidatiezorg

Revalidatiezorg aan patiënten na een ziekenhuisopname kan per 2012 overgeheveld worden van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht op verzoek van VWS hoe deze somatische revalidatiezorg na de overheveling bekostigd kan worden. Bekostiging via DBC’s, onder regie van de zorgverzekeraar, verbetert de kwaliteit en doelmatigheid van de revalidatiezorg omdat deze dan meer in een keten georganiseerd kan worden.

De NZa heeft in deze uitvoeringstoets de voor- en nadelen van het overhevelen van de SRZ per 1 januari 2012 en per 1 januari 2013 naast elkaar gezet. Daarnaast heeft de NZa een voorstel gedaan voor de bekostiging in 2012 en 2013.

Onder de Zvw wordt de zorg bekostigd op basis van diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s). De DBC’s voor de somatische revalidatiezorg worden op dit moment ontwikkeld en medio 2012 opgeleverd. Ook als deze zorg wordt overgeheveld naar de zorgverzekeringswet in 2012, stelt de NZa voor om de huidige wijze van bekostiging in 2012 te continueren. Zorgaanbieders worden dan niet tweemaal geconfronteerd met een wijziging in de bekostiging.

De overgang van een bekostigingssysteem op basis van ZZP’s naar een bekostigingssysteem op basis van DBC’s heeft een aantal financiële veranderingen voor AWBZ zorgaanbieders tot gevolg. Deze veranderingen moeten zorgvuldig ingevoerd worden, bijvoorbeeld met een overgangsregeling. De NZa raadt aan om in 2013 de zorg te financieren met de DBC’s, maar de uiteindelijke afrekening dan nog plaats te laten vinden op grond van de geregistreerde ZZP’s. Dit geeft de zorgaanbieders de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering aan de nieuwe situatie te passen.

Plaats een reactie