Advies leidt niet altijd tot beter leren

In zelfgestuurd onderwijs bepalen leerlingen zelf hun studiepad. Ze beoordelen zelf hun presteren, stellen vast wat hun leerbehoeften zijn en kiezen zelf een volgende taak. Moet je ze daarbij adviseren? En zo ja, welk soort advies moet je ze dan geven?

Dat is de centrale vraag van het onderzoek van promovenda Elisabeth Taminiau. Uit het onderzoek blijkt dat advies niet altijd leidt tot beter leren. Op vrijdag 24 mei 2013 verdedigt ze haar proefschrift ‘Advisory Models for On-demand Learning’ bij de Open Universiteit.

Soorten advies
Taminiau testte verschillende soorten advies: het procedureel zelfbeoordelingsadvies, procedureel taakselectieadvies en strategisch taakselectieadvies. Bij de eerste twee gaat het om instructies over wat ze precies moeten doen en welke taken ze het beste kunnen selecteren. Bij strategisch advies wordt uitleg gegeven hoe (heuristieken) ze het beste het selectieproces kunnen uitvoeren, zonder concreet te zeggen welke taken ze nu het beste kunnen kiezen.

Leereffect
De experimenten van Taminiau laten zien dat strategisch advies beter is dan procedureel advies. Leerlingen hebben de neiging om procedureel advies op te vatten als instructie en deze klakkeloos op te volgen waardoor er geen leereffect optreedt. In sommige experimenten bleken leerlingen die geen advies kregen zelfs beter te presteren dan diegenen die procedureel advies ontvingen. Het strategisch advies heeft net als het procedureel advies weinig of geen invloed op de ontwikkeling van taakselectievaardigheden. Het advies leidt dus niet tot betere zelfsturing. Wel lijkt strategisch advies leerlingen te stimuleren om over hun leerproces na te denken. Dat leidt tot diepgaander leren van domeinspecifieke kennis en vaardigheden.

Verrassende uitkomst
Verrassend is dat uit de experimenten blijkt dat als je geen advies geeft, je beter ook een ongestructureerde taakdatabase aanbiedt in plaats van een didactisch gestructureerde taakdatabase. Bij een ongestructureerde database zijn de leerlingen genoodzaakt zelf dynamisch op zoek te gaan naar belangrijke taakkarakteristieken. Waarschijnlijk worden ze daardoor meer gestimuleerd om over hun leerproces na te denken.

Over de promovenda
Elisabeth (Bettine) Taminiau (Tilburg 1982) studeerde Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. In 2008 trad ze in dienst bij het Centre for Learning Sciences and Technologies van de Open Universiteit als docent bij de masteropleiding Onderwijswetenschappen en promovenda. Bettine Taminiau verdedigt haar proefschrift ‘Advisory Models for On-demand Learning’ op 24 mei 2013 om 13.30 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De promotores zijn prof. dr. Jeroen van Merriënboer, prof. dr. Paul Kirschner en prof. dr. Liesbeth Kester.

Plaats een reactie