Advies aan sporters: sluit een sportpakket af!

Ook in 2011 jaar stelt Sportgeneeskunde Nederland een top-3 vast van zorgverzekeraars met het beste aanvullende pakket voor sportieve Nederlanders. In de top-3 voor 2012 staan twee zorgverzekeraars die een speciaal sportpakket hebben ontwikkeld.

“Een goede ontwikkeling” vindt Anja Bruinsma, directeur van Sportgeneeskunde Nederland. “De sporter wordt serieus genomen en kan voor zijn/haar vergoedingen op het gebied van sportzorg uitstekend terecht in een van de twee sportpakketten. Wij raden dan ook iedere actieve sporter aan een sportpakket af te sluiten. Als Sportgeneeskunde Nederland adviseren wij zorgverzekeraars minimaal een blessureconsult en twee herhalingsconsulten per jaar te vergoeden. Daarnaast adviseren wij een vergoeding voor een sportmedisch onderzoek eens in de twee jaar en een verplicht sportmedisch onderzoek volgens de eisen van de betreffende sportbond. Voor het eerst geven we dit jaar het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’ af. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar een zo volledig mogelijk pakket aanbiedt.”

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar behoudt Zilveren Kruis Achmea haar nummer 1 positie met het meest volledige pakket. Zij hebben naast de sportzorg, verricht door Sportmedische Instellingen (SMI), ook een vergoeding voor sportbraces, sportbrillen/lenzen, steunzolen voor sportschoenen en korting op sportmassage. In hun speciale sportpakket wordt blessureconsult door de sportarts 100% vergoed. Daarnaast vergoeden zij, na verwijzing door een sportarts, een MRI en wordt een second opinion ook 100% vergoed. Zilveren Kruis Achmea ontvangt met het Beter Af Sport Pakket het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’.

Op de 2e plaats prijkt Azivo met een speciale aanvullende verzekering voor sporters. In dit sportpakket vergoeden zij blessure- en/of herhalingsconsulten, sportkeuringen, maar ook inspanningstesten en loopanalyses. Daarnaast worden sportbrillen en braces vergoed.

Op nummer drie staat De Friesland met een vergoeding van € 250, – voor sportzorg in alle aanvullende pakketten. Een totaal overzicht van alle zorgverzekeraars staat op www.sportzorg.nl.

Net als voorgaande jaren is er een verplicht eigen risico. Voor 2012 is dit vastgesteld op € 220. Het eigen risico geldt niet voor kosten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering. De vergoeding voor sportzorg valt onder de aanvullende verzekering. Het eigen risico heeft hier dus geen invloed op! Mensen kunnen de zorgverzekering tot 1 januari 2012 opzeggen. Men moet voor 1 februari een nieuwe zorgverzekering afsluiten om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd te zijn.

Jaarlijks presenteert Sportgeneeskunde Nederland een top-3 van zorgverzekeringen met het beste aanvullende pakket qua vergoedingen op het gebied van sportzorg (zoals sportmedisch advies, blessure- en/of herhalingsconsulten, sportmedisch onderzoek en sportkeuringen). Sportzorg wordt verricht bij een van de 57 Sportmedische Instellingen in Nederland. Voor een overzicht van deze Sportmedische Instellingen kijkt u op www.sportzorg.nl.

De gegevens in het overzicht zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Voor sportmedisch advies, blessure- en/of herhalingsconsulten, sportmedisch onderzoek en sportkeuringen geldt dat deze verricht worden bij een Sportmedische Instelling. De Sportmedische Instelling moet erkend zijn en voldoen aan de eisen van de Federatie van Sportmedische Instellingen.