ADRZ en ZorgSaam werken samen aan cardiologische PCI’s (dotteren) in Zeeland

De Minister van VWS heeft besloten de aanvraag van Admiraal De Ruyter Ziekenhuis met betrekking tot een eigen PCI-dotter vergunning niet te honoreren. Gelet op de kenmerken van een regio als Zeeland is het Ministerie van mening, dat er onvoldoende mogelijkheden zijn twee vergunningen te verlenen voor deze vorm van complexe zorg.

Mede gelet op het behoud van kwalitatief goede zorg voor de toekomst ziet VWS meer in een samenwerkingsmodel, waarbij beide ziekenhuizen, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid nemen om samen met beide medische staven en cardiologen ook voor de toekomst één goede locatie voor Zeeland te behouden. Dat betekent dat binnen Zeeland alleen in Terneuzen PCI’s worden gedaan.

Tevens is het Ministerie van mening dat in de nabije toekomst wellicht op meerdere terreinen samengewerkt moet worden. Er wordt al langer op verschillende gebieden door de beide Zeeuwse ziekenhuizen met elkaar samengewerkt, zoals de functies van Klinische Farmacie, Plastische Chirurgie, Reumatologie, Geriatrie en Oogheelkunde. Functies als Radiotherapie en Revalidatie zijn ook in Zeeuws verband georganiseerd.

Het besluit geeft duidelijkheid voor Zeeland omdat nu helder is waar PCI’s gedaan mogen worden. Voor de bestuurders en cardiologen van ADRZ en ZorgSaam ligt er nu een kader waarbinnen zij de samenwerking verder kunnen uitwerken.

Voor beide ziekenhuizen betekent dit besluit dat de organisaties de onderlinge samenwerking kunnen versterken. Die samenwerking is één van de voorwaarden om de PCI-vergunning voor Zeeland in de toekomst te behouden.

De beide Zeeuwse ziekenhuizen en vakgroepen cardiologie gaan nu met elkaar in gesprek over de verdere uitwerking van de samenwerking.

Ter voorbereiding van het besluit van de Minister hebben beide raden van bestuur onder leiding van een adviseur van de Minister van VWS overleg gevoerd over verschillende mogelijkheden om de samenwerking in Zeeland vorm te geven.

Plaats een reactie