Administratieve lasten fors gedaald

In de afgelopen 9 maanden zijn de administratieve lasten voor (zorg-)ondernemers gedaald. Ook burgers zijn minder tijd en kosten kwijt aan papierwerk. Dat schrijven minister Klink en staatssecretaris Bussemaker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. (Zorg)ondernemers hebben 32% minder administratieve lasten. Burgers scheelt het 26% in tijd en 80% in kosten.

Bureaucratie
VWS heeft hiermee een belangrijke stap gezet in het verminderen van de bureaucratie in de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een vereenvoudiging van de vergunningverlening voor horeca-ondernemers en automatisering van de zorgregistratie in de AWBZ.

Handen aan het bed
Het ministerie blijft zich inzetten om de administratieve druk voor bedrijven en burgers te verminderen. Bijvoorbeeld door ICT in te zetten om administratieve belasting van zorgpersoneel te verminderen. Zo blijven er meer handen aan het bed en hoeven cliënten niet meerdere keren dezelfde informatie te verstrekken. Ook de indicatiestelling voor AWBZ-zorg wordt steeds eenvoudiger gemaakt. Dit gaat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben de komende jaren veel tijd schelen.

Regeldruk
Onnodige administratieve lasten kosten geld en tijd en leveren irritatie op. Behalve de overheid hebben ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars een taak om de regeldruk binnen de eigen organisatie en sector te verminderen. Regeldruk komt immers niet alleen voort uit regels van de overheid, maar ook uit de sector zelf.

Plaats een reactie