ADHD onder controle

Kunnen kinderen met ADHD hun problemen overwinnen zonder medicijnen? Het antwoord is in verreweg de meeste gevallen: ‘ja’. In ADHD onder controle beschrijft Stanley Greenspan zijn internationaal vermaarde methode voor de behandeling van kinderen met ADHD.

Greenspan ziet ADHD niet als een op zichzelf staand probleem, maar als een verzameling van symptomen die voortkomen uit sensorische-, motorische- en zelfregulatieproblemen.

Met deze methode leer je je kind om deze problemen te overwinnen door:
– motorische functies te stimuleren
– activiteiten en gedachten te plannen
– reacties op zintuiglijke waarnemingen te reguleren
– te leren om te reflecteren
– te werken aan zelfvertrouwen
– verhoudingen binnen het gezin te verbeteren
– te zorgen voor een gezonde omgeving

Aan de hand van concrete doelen, praktische tips en leerzame spelletjes kunnen ouders hun kind leren kalm, betrokken en aandachtig te worden – zonder medicijnen.

Stanley I. Greenspan (1941-2010) werd wereldwijd gezien als de belangrijkste autoriteit op het gebied van klinische behandeling van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Hij was hoogleraar psychiatrie en kindergeneeskunde aan de George Washington University Medical School.

Boekgegevens
– Auteur: Stanley I. Greenspan
– Titel: ADHD onder controle
– ISBN 9789057123108
– Prijs: € 19,95

Plaats een reactie