ADHD: In de hersenen of tussen de oren?

In het kader van de Brain Awareness Week vindt op vrijdagmiddag 15 maart 2013 de Nationale Hersenlezing plaats in het Mediaplaza van de Jaarbeurs Utrecht. Prof. dr. Sarah Durston wil het publiek over haar onderzoek vertellen met de titel: ADHD in de hersenen of tussen de oren.

Sarah DurstonProfessor dr. Sarah Durston is onderzoekster en hoogleraar ontwikkelingsstoornissen in de hersenen aan de Universiteit van Utrecht. Ze doet onderzoek naar hersenfunctie en hersenontwikkeling bij kinderen met ADHD om die ene prangende vraag te beantwoorden: waar komt ADHD vandaan?

Om die vraag te beantwoorden bekijkt Durston met haar team wat er in de hersenen bij kinderen met ADHD gebeurt. Dat doet zij deels door naar de hersenen van kinderen te kijken met behulp van een fMRI en het afnemen van een serie psychologische testen. Durston wil aantonen dat niet ieder kind met ADHD uitval heeft in dezelfde hersennetwerken. Bij ieder kind gebeurt er volgens haar weer iets anders in de hersenen.

ADHD komt bij 4% tot 5% van de kinderen voor. De diagnose vindt meestal plaats rond de zes tot acht jaar. Op het moment dat deze kinderen de puberteit ingaan, verdwijnen sommige symptomen van ADHD. Volgens de criteria heeft een deel van die groep het dus niet meer. Bij volwassenen komt ADHD bij 2% tot 3% van de mensen voor. Het aantal mensen met ADHD zal volgens Durston stabiel blijven, hoewel het aantal diagnoses verder toeneemt.

De Nationale Hersenlezing is een jaarlijkse publiekslezing over een actueel onderwerp op het gebied van de hersenen. De organisatie van de Nationale Hersenlezing is in handen van de Hersenstichting Nederland, het Rudolf Magnus Instituut en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

De lezing is een van de vele activiteiten in het kader van de Brain Awareness Week. In deze week worden wereldwijd voorlichtingsactiviteiten over de hersenen georganiseerd voor een breed publiek. Deze lezing valt binnen de UMC Utrecht Braindagen. Het programma hiervoor is binnenkort te vinden op www.umcutrecht.nl, onder publiekslezingen.

Nationale Hersenlezing 2013
– Plaats: Polarzaal, Mediaplaza, Jaarbeursgebouw, Utrecht.
– Datum en tijd: vrijdag 15 maart 2012, 16.00-17.00 uur; inloop vanaf 15.30 uur.
– De kosten voor de lezing zijn € 5 per persoon, inclusief koffie of thee bij ontvangst.
– Iedereen is welkom. Aanmelden is noodzakelijk via www.hersenstichting.nl

Plaats een reactie