ADHD in beweging

Kinderen met ADHD hebben concentratieproblemen en vertonen hyperactief, impulsief gedrag. Een derde van deze kinderen heeft daarnaast een motorische onhandigheid. Dit wordt DCD genoemd: Developmental Coordination Disorder.

Kinderarts Ellen Fliers onderzocht de klinische en erfelijke aspecten van deze, relatief onbekende, motorische stoornissen. Haar onderzoek maakt deel uit van de International Multicentre ADHD Genetics-studie. In Nederland deden 365 families waarin ADHD voorkomt, mee. Van de deelnemende kinderen is de motoriek in kaart gebracht en er is DNA afgenomen voor genetisch onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat bij kinderen met ADHD motorische stoornissen op alle leeftijden voorkomen, en evenveel bij meisjes als bij jongens. Slechts de helft van deze kinderen is hiervoor behandeld met fysiotherapie, terwijl het bewezen is dat fysiotherapie effectief is. In het genetische onderzoek ontdekte Fliers een aantal genen dat te maken heeft met de ontwikkeling van zenuwcellen en met de verbinding en communicatie tussen hersencellen. De genen blijken zowel in zenuwcellen als in spiercellen tot expressie te komen. Mogelijk spelen deze genen een rol in het ontstaan van de motorische stoornissen bij ADHD-kinderen.

Ellen Fliers (Amsterdam, 1954) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze specialiseerde zich tot kinderarts in het AMC te Amsterdam. De registratie in het subspecialisme sociale pediatrie volgde in 2001. Ze werkt als kinderarts sociale pediatrie bij Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Rotterdam. Tevens is ze bestuurslid van het Netwerk ADHD. Haar promotieonderzoek is begeleid vanuit de afdelingen Psychiatrie en Antropogenetica van het UMC St Radboud en valt onder het onderzoeksinstituut Donders Centre for Neuroscience.

Promotiegegevens
– Promovendus: mevrouw drs. E.A. Fliers
– Titel promotie: Motor coordination in children with ADHD. Clinical, familial and genetic aspects
– Promotors: De heer prof. dr. J.K. Buitelaar
– Copromotors: Mevrouw dr. B. Franke
– Datum: dinsdag 21 september 2010
– Tijd: 13:30 uur
– Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
– Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie