Acute Opname Afdeling floreert in Heerlen

In Nederland bestaan thans Acute Opname Afdelingen (AOA’s) in elf van de honderd ziekenhuizen. Een van de oudste en grootste draait met zestig (!) bedden bij het Atrium Medisch Centrum in Heerlen.

De AOA is neemt vrijwel alle niet-geplande opnamen voor haar rekening. Na uiterlijk 48 uur verlaten patiënten de AOA: Ze gaan ofwel naar een gewone verpleegafdeling ofwel naar huis.

Wat opvalt in Heerlen, dat het aandeel patiënten, dat binnen 48 uur vertrekt toeneemt. Verder ervaren artsen en verpleegkundigen een toenemende kwaliteit van zorg, omdat op de AOA meer interdisciplinair overleg plaats vindt. Specialisten ontmoeten elkaar daar weer face-to-face.

Al deze informatie pikte ondergetekende op tijdens een werkbezoek, georganiseerd door het Julius Centrum en de Vreelandgroep op dinsdag 11 juli. Ik was in gezelschap van medewerkers van het Ministerie van VWS en van het College voor Zorgverzekeringen.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie