Acute interne geneeskunde naar een hoger plan

Het Maastricht UMC+ is het tweede ziekenhuis in Nederland dat een erkenning heeft gekregen voor de opleiding Acute Interne Geneeskunde. De eerste acute internist voltooide onlangs zijn opleiding.

Acute Interne Geneeskunde vormt een nieuw aandachtsgebied binnen de Interne geneeskunde en was tot voor kort een ondergeschoven kindje binnen de geneeskunde. Twee jaar geleden begon het Maastricht UMC+ met de opleiding Acute Interne Geneeskunde.

Naar verwachting zal de nieuwe opleiding de acute interne geneeskunde naar een hoger plan tillen. Dit is wenselijk, aangezien binnen de interne geneeskunde niet alleen sprake is van een groeiend aantal patiënten, maar deze patiënten zijn bovendien steeds ouder met meerdere aandoeningen. Hun behandeling in acute situaties wordt dan ook steeds complexer. Dit vergroot het risico op complicaties en dus groeit de behoefte aan goed gestructureerde acute medische zorg op hoog niveau.

Na de zesjarige opleiding tot internist kan in de laatste twee jaren worden gekozen voor de tweejarige opleiding Acute interne geneeskunde. Tijdens deze opleiding staat de hele keten rondom de patiënt centraal: van zorg in de ambulance en huisartsenpost tot de spoedeisende hulp, de acute opname afdeling en de spoedpoli. Ten tweede kent de opleiding een verdieping van kennis over vergiftigingen, rampenopvang en logistiek, en leert de arts in opleiding de acuut zieke patiënten op een hoog niveau op te vangen en te behandelen. Daarvoor is samenwerking met diverse afdelingen, zoals cardiologie en de intensive care, van essentieel belang. De nieuwe opleiding besteedt ook extra aandacht aan het verwerven van onderwijs-technische vaardigheiden, juist omdat de spoed eisende hulp een ideale plaats is om het vak ook aan anderen te leren. De eerste acute internist, Donné Gulikers, is inmiddels klaar met zijn opleiding.

“In het azM is niet alleen een nieuwe opleiding gekomen, maar is tegelijkertijd de Acute opname afdeling tot wasdom gekomen. Er is een heel team met acute internisten geformeerd, die de hele week de acute zorg in goede banen leiden. Dit alles in goede samenwerking met alle andere onderafdelingen van de interne geneeskunde”, aldus dr. Patricia Stassen, opleider en hoofd van de sectie Acute Interne Geneeskunde.

Plaats een reactie