Acute hartdood door te snel werkende schildklier

Een te snel werkende schildklier is een mogelijke oorzaak voor een acute hartdood, één van de meest voorkomende doodsoorzaken in de westerse wereld.

Driemaal grotere kans
Mensen die geneesmiddelen gebruiken tegen een te snel werkende schildklier hebben een driemaal grotere kans op acute hartdood. In Nederland overlijden jaarlijks zo’n 16.000 mensen hieraan. Acute hartdood wordt vooral veroorzaakt door acute ritmestoornissen van het hart.

Geneesmiddelen
Charlotte van Noord, arts-onderzoeker van het Erasmus MC, onderzocht het effect van geneesmiddelen en hormonen op het ontstaan van acute hartdood. In twee onafhankelijke studies toonde Van Noord aan dat het gebruik van schildklierremmende geneesmiddelen een driemaal verhoogd risico geeft op acute hartdood. Van Noord komt tot deze conclusie, omdat patiënten die waren behandeld met schildklierremmende geneesmiddelen vlak voor hun overlijden aan acute hartdood toch nog afwijkende schildklierhormoonwaarden in hun bloed hadden. Bovendien overleden deze patiënten nog maar kort nadat zij waren gestart met schildklierremmende geneesmiddelen. Van Noord: “Het lijkt onwaarschijnlijk dat de geneesmiddelen in die korte tijd een effect op het hartritme hebben. De resultaten uit het onderzoek lijken er dan ook op te wijzen dat een te snel werkende schildklier zelf een risicofactor is voor het ontstaan van acute hartdood.”

Hormonen
Een te snel werkende schildklier is een vaak voorkomende ziekte bij ouderen. Het treedt op bij één tot zes op de honderd ouderen. De ziekte ontstaat als gevolg van een te grote hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed. Bij teveel aan deze hormonen wordt de stofwisseling aangespoord, wat zich bijvoorbeeld uit in een snelle hartslag.

Plaats een reactie