‘Acupunctuur geen 21% btw!’

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) heeft in Den Haag bezwaar gemaakt tegen het plan in het Lenteakkoord om BIG-geregistreerde artsen en therapeuten te belasten met 21% btw op door hen uitgevoerde acupunctuurbehandelingen. Ook in 2008 en 2009 stond de NVA met haar 1000 leden en hun patiënten op de barricaden om btw-heffing af te wentelen, toen met succes. Opnieuw gaat de NVA de strijd aan, gesteund door de fiscaal juristen van Loyens en Loeff.

De beoogde besparing van 65 miljoen euro wordt bij lange na niet gehaald, zo berekende medisch-socioloog Cor Aakster, adviseur van de NVA. Uitgaande van zo’n 3000 BIG-opgeleide CAM-behandelaars zou maximaal Euro 30 miljoen besparing per jaar bereikt worden. Dit bedrag wordt overigens nog bedreigd door: uitvoeringskosten bij de overheid, verrekening voorheffing btw, btw-vrijgestelde praktijken (kleine ondernemersregeling), patiënten die teruggaan naar de 1e lijnszorg of door naar duurdere 2e lijnszorg, negatief effect op reikwijdte vergoeding vanuit de zorgverzekering, ontmoediging preventie- en zelfzorggerichte houding van patiënten.

Sommige politieke partijen willen acupunctuur uitsluiten van btw-vrijstelling omdat (wetenschappelijk) bewijs van nut en werkzaamheid zou ontbreken. Internationale onderzoekbestanden bewijzen echter het tegendeel. Acupunctuur, uitgevoerd door artsen en paramedici met minimaal HBO medische vooropleiding en een gespecialiseerde acupunctuuropleiding, heeft haar nut, werkzaamheid en (kosten-)effectiviteit voor zeer veel patiënten bewezen, zowel in de praktijk als in boven bedoelde onderzoeken. In 1979 reeds heeft de World Health Organisation (WHO) een lijst samengesteld met zo’n 100 aandoeningen die met acupunctuur behandeld kunnen worden.

Dat er bezuinigd moet worden is onvermijdelijk. De NVA en haar leden roepen de politiek echter op een gezonde keus te maken: een dubbeltje extra accijns op een pakje rookwaren levert 42 miljoen euro op. Laat de keuzevrijheid van (veelal chronische) patiënten ongemoeid; 21% btw maakt acupunctuur voor veel patiënten onbetaalbaar, met alle gevolgen van dien. Dat mag niet gebeuren, aldus de NVA.

1 gedachte over “‘Acupunctuur geen 21% btw!’”

  1. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat acupunctuur werkt,. Wel zijn er een aantal onderzoeken gedaan van twijfelachtige kwaliteit. Na verloop van tijd is telkens opnieuw gebleken dat de zogenaamde bewijzen die deze onderzoeken leverden van de werkzaamheid van acupunctuur de prullenbak in konden, wegens ondeugdelijkheid van het onderzoek. Helaas zijn de meeste acupunctuurbeoefenaars, om nog maar te zwijgen van de meeste acupunctuurklanten, onvoldoende onderlegd om de kwaliteit van dergelijke onderzoeken te kunnen beoordelen. Voor een kritische analyse van één zo’n onderzoek, zie bijvoorbeeld hier:

    http://www.kloptdatwel.nl/2012/06/04/acupunctuur-bij-copd-helpt-het-echt/

    Beantwoorden

Plaats een reactie