Acture bespaart Nederland ruim 5 miljoen euro aan Ziektewetuitkeringen

Acture heeft als private uitvoerder sociale zekerheid over het laatste jaar de Nederlandse samenleving bijna vijf miljoen euro bespaart aan ziektewetuitkeringen. Dit blijkt uit een vergelijking tussen publieke en private uitvoering van de ziektewetuitkering voor uitzendkrachten.

Maudie Derks commercieel directeur van Acture: “We hebben de ziektewetuitkeringen van uitzendbureaus die één jaar lang nu eigenrisicodrager zijn, vergeleken met de uitkeringen toen zij nog de begeleiding bij het UWV lieten verzorgen. En wat blijkt, er wordt ruim 5 miljoen euro op ziektewetuitkering bespaart in een jaar tijd. Voorafgaand aan het eigenrisicodragerschap werd door UWV voor deze bedrijven ruim tien miljoen euro in een jaar uitbetaald. Van 1 juli 2010 tot en met 1 juli 2011 heeft Acture 4,8 miljoen euro uitbetaald. Je ziet dat er voor ondernemingen maar ook voor de Nederlandse samenleving een hoop winst is te behalen. Private begeleiding loont”.

Over ziektewet en uitzendkrachten
“Een uitzendbureau maakt automatisch gebruik van de vangnetregeling van het UWV wanneer een uitzendkracht ziek wordt. Na de ziekmelding neemt het UWV de ziekengelduitbetaling over. Een uitzendbureau dat Eigen Risicodrager wordt, stapt uit de vangnetregeling en wordt zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van het ziekengeld. Dit scheelt premie, maar maakt het bureau tegelijkertijd verantwoordelijk voor het uit te betalen ziekengeld zonder dat daar een eindbedrag op zit.

In theorie kan dit dus een behoorlijk risico betekenen. De huidige dienstverleners in de private markt proberen dit risico door een uitstekende uitvoering zo goed mogelijk te reduceren. Acture heeft dit risico afgedekt bij De Goudse Verzekeringen. Om Eigen Risicodrager te worden moet een aantal zaken worden geregeld. Het belangrijkste is dat de overstap naar Eigen Risicodragerschap op twee momenten in het jaar kan plaatsvinden, per 1 juli en per 1 januari. Daarvoor dient drie maanden daaraan voorafgaand de aanvraag te worden ingediend, dus uiterlijk voor 1 april of 1 oktober.

Plaats een reactie