Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010

Het Nationaal Archief (NA) heeft bouwstenen ontwikkeld voor een nieuwe manier om in de toekomst archieven te waarderen en te selecteren. In zijn rapport Gewaardeerd verleden staat die nieuwe waarderingsmethodiek uitvoerig beschreven.

Een onderdeel van die nieuwe werkwijze is een beschrijving van algemene en langlopende trends en ontwikkelingen die representatief zijn voor de Nederlandse samenleving.

In dat kader is aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd om voor de periode 2005-2010 een trendanalyse uit te voeren. Bedoeling is om daarmee voor het NA een basis te leggen, gericht op nog te vormen archieven, waarmee op voorhand bepaalde informatie kan worden gewaardeerd. Een soort monitor voor toekomstige archiefvorming.

Met deze publicatie, Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010, is een eerste stap gezet in het proces van toekomstige archivering. Hierna volgen nog stappen die het NA moet gaan zetten: het identificeren van actoren en archiefvormers en een vertaling naar de archiefbescheiden zelf.

Het SCP denkt hiermee een referentiekader te hebben geboden voor het NA bij het waarderen van de archieven van een bepaald departement en een aanzet te hebben gegeven voor het identificeren van voor de archivering relevante werkprocessen.

Plaats een reactie