“Actieve participatie belangrijk ingrediënt succes evangelische kerken”

Waar danken de evangelische kerken hun succes aan in de Nederlandse samenleving, in tegenstelling tot de neergang van de gevestigde kerken? Dat onderzocht Miranda Klaver, antropoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij concludeert dat mensen religie met name ‘leren’ door actieve participatie in religieuze praktijken zoals muziek, de Alpha cursus en rituelen zoals de doop door onderdompeling.

Muziek, rituelen en doop door onderdompeling dragen bij aan beleving religie

Daarmee onderstreept Klaver de noodzaak van een meer zintuiglijke en lichamelijke benadering van religie om de aantrekkingskracht van evangelische kerken te begrijpen. Daarnaast brengt haar vergelijking van de bekeringsstrategieën van elke kerk fundamentele verschillen binnen het Nederlands evangelicalisme naar voren. Klaver promoveert 30 juni 2011 aan de VU.

Nieuwkomers vaak afkomstig uit traditionele protestantse kerken
De ervaringen van nieuwkomers in twee evangelische kerken staan centraal in het onderzoek van Klaver: een laagdrempelige evangelische kerk en een pinksterkerk. Beide kerken zijn onafhankelijk, maken deel uit van internationale netwerken, maken gebruik van eigentijdse vormen zoals blijkt uit hun muziekstijl en presentatie en zijn gericht op ‘buitenkerkelijken’. Uit de levensverhalen van nieuwkomers blijkt echter dat de meeste bezoekers afkomstig zijn uit traditionele protestantse kerken.

Emoties, verlangens en passies
De aantrekkingskracht van deze kerken ligt niet in eerste instantie in de overtuigingskracht van een bepaalde geloofsleer maar in de aandacht voor de emoties, verlangens en passies van mensen. Klaver laat zien dat een cogntieve benadering van religie ontoereikend is: zintuiglijke ervaringen, emoties en verlangens spelen een centrale rol in de overtuigingskracht van religie. Dit resulteert in een analyse van evangelische gebouwen, muziek en taal in bekeringsprocessen in beide kerken.

Plaats een reactie